Заседание от 16.06.2021 г. на постоянна работна група в МЗГХ

На 16.06.2021 г. в зала 400 на МЗГХ се проведе заседание на постоянната работна група във връзка с отваряне на прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Групата беше председателствана от заместник-министъра на земеделието г-н Явор Гечев, а в нея участваха представители на лозарския бранш, представени от трима членове на „Национално сдружение на българските лозари“, председателя на НЛВК, двама представители на Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара и двама представители на регионална лозаро-винарска камара „Мизия“, както и заместник изпълнителния директор на ДФЗ г-н Владимир Атанасов, директорът на ИАЛВ, директорът на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в МЗГХ г-жа Ирина Лазарова, други представители от МЗГХ и ДФЗ, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.

     Беше взето решение за отваряне на два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – на 26.07.2021 г. и 27.07.2021 г., като първият прием да бъде само с авансови плащания.

Всички представители на лозарите единодушно отстояваха позицията, че браншът е на колене и са нужни спешни мерки за оцеляването му, особено за покриване на преките разходи по отглеждането на лозята. Г-н Йордан Чорбаджийски от НЛВК подкрепи колегите си лозари изцяло и нееднократно, като предложи основната част от средствата по бъдещи приеми по Наредба № 6/2018 г. да бъдат предвидени за лозарите.

Г-н Явор Гечев анонсира подготовката по създаване на взаимоспомагателен фонд, който да е изцяло насочен към покриване на преките разходи. Нещо, което до този момент не е правено, но е заложено като мярка за подпомагане в Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на европейския парламент и на Съвета. И е едно от основните искания на целия лозарски бранш, заедно с възможността за получаване на национални субсидии.

Членовете на групата бяха уведомени, че отново по искане на бранша, е започнала работа по нова програма, която да е насочена изцяло към закупуване на лозарска техника – трактори, гроздокомбайни и прикачен инвентар. Бенефициентите по тази програма няма да се конкурират с други браншове и няма да имат проблем с ранкирането, както го имат при кандидатстване за техника по програмите за развитие на селските райони.

Представителите на лозарите подкрепиха и идеята на заместник-министъра на земеделието г-н Явор Гечев да се изготви проект на закон, който да следва модела на кооперативите в Италия и да бъде внесен в следващото Народно събрание.

     „Национално сдружение на българските лозари“ оценява усилията на г-н Явор Гечев за подпомагане на бранша в борбата му за оцеляване и получаване на субсидии за преки разходи и възможност за закупуване на земеделска техника, като се надява обаче на бързи реални резултати, за които ще настоява.

 


Среща на „Национално сдружение на българските лозари“ с министър Христо Бозуков

По настояване с нарочно писмо до министър Христо Бозуков на Национално сдружение на българските лозари, на 21.05.2021 г., в сградата на МЗХГ, се проведе среща между членове на сдружението и министъра на земеделието.Сдружението се представляваше от председателя д-р Петьо Бошнаков, членове на УС и инициативната група. На срещата се дискутираха мерки за излизане от тежката ситуация, в която е лозарството. Акцентира се на непрекъснатото намаляване на лозовите насаждения с десетки хиляди декари годишно поради лошото управление на отрасъла и липсата на оборотни средства. От НСБЛ бяха предложени следните мерки:

1. Получаване на национални субсидии за лозарите.

2. Получаване на подпомагане по мярка COVID 1.

3. Получаване на помощи по de minimis.

4. Спешни мерки по плана за възстановяване и развитие.

5. Включване на представители на лозарския бранш в тематична работна група за подготвяне на стратегическиплан за развитието на земеделието в периода 2023 г. – 2027 г.

6. Спасяване на лозарския генофонд на България.

7. Назначаване на нови кадри в МЗХГ, ИАЛВ и ДФЗ с необходимия академичен ценз, практически опит и авторитет в областта на лозарството и винарството.

    Веднага след срещата в деловодството на МЗХГ беше входирано писмо с исканията на НСБЛ.


Инициатива за промяна на ОСП по отношение на лозарството в България

Поморие, 24.03.2021 г.

Представители на „Национално сдружение на българските лозари“ се срещнаха със заместник-председателя на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент г-н Асим Адемов. На срещата лозарите запознаха г-н Адемов със своите проблеми и му връчиха списък с предложения за мерки, които да допринесат за излизането на отрасъла от блатото, в което е затънал. Обсъдиха се въпроси, касаещи европейското финансиране на лозята и промени в разпределението на субсидиите, както и възможностите до българските лозари да достигнат по-голяма част от предвидените за България 880 милиона евро за периода 2021 – 2022 г. по Общата селскостопанска политика /ОСП/ в ЕС.