Инициатива за промяна на ОСП по отношение на лозарството в България

Поморие, 24.03.2021 г.

Представители на „Национално сдружение на българските лозари“ се срещнаха със заместник-председателя на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент г-н Асим Адемов. На срещата лозарите запознаха г-н Адемов със своите проблеми и му връчиха списък с предложения за мерки, които да допринесат за излизането на отрасъла от блатото, в което е затънал. Обсъдиха се въпроси, касаещи европейското финансиране на лозята и промени в разпределението на субсидиите, както и възможностите до българските лозари да достигнат по-голяма част от предвидените за България 880 милиона евро за периода 2021 – 2022 г. по Общата селскостопанска политика /ОСП/ в ЕС.


Лозари от цяла България учредиха свое национално сдружение

Пловдив, 18.03.2021 г.

     На 18.03.2021 г. в аулата на Аграрен университет, гр. Пловдив, представители от цялата страна на лозари, пепиниеристи, университети и институти, учредиха „Национално сдружение на българските лозари“. Учредителното събрание започна с приветствена реч на ректора на университета проф. д-р Христина Янчева, след което г-н Младен Върбанов представи доклад за състоянието на лозарския бранш. След тричасово обсъждане беше приет устав на сдружението и избран управителен съвет в състав от 17 души, в който представителство имат всички лозарски райони. След закриване на учредителното събрание, управителният съвет на своето първо заседание избра за председател на сдружението Петьо Тодоров Бошнаков – доктор по международна икономика, преподавател в Икономически университет, гр. Варна, собственик на 1600 дка винени лозя и винарска изба.