На 31.03.2023г. НСБЛ готви протест заради неадекватната политика на МЗм

Протестът е организиран от Национално сдружение на българските лозари (НСБЛ) на 31.03.2023 г. и ще протече в следната времева последователност и маршрут:

 1. Начален час13:00 пред президентството на Република България – пл. „Атанас Буров“ с краен час 14:00;
 2. От 14:00 до 14:30 протестът ще премине по маршрут: пл. Независимост, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Христо Ботев“;
 3. От 14:30 до 15:30 протеста ще продължи пред Министерство на земеделието – ул. „Дамян Груев“ и ул. „Димитър Трайкович“.

Действията ни са продиктувани от очевидната проява на незаинтересованост от страна на компетентните институции в България за разрешаване на трайно установените проблеми в сектора и липсата на адекватни действия от Министерство на земеделието. Министерство на земеделието e абдикирало от всички сектори в земеделието. Повече от десетилетие не се предприемат каквито и да е мерки и действия за подкрепата на производителите на грозде. Държавна политика няма или когато има, то тя е доказано неработеща и неефективна. Относно лозаро-винарския сектор и десертните лозя многократно на провежданите срещи с МЗм са отправяни предложения за нормативни промени, предлагани са мерки и действия за подпомагането ни и намирането на решения на проблемите и пречките да работим и бизнесът ни да функционира правилно и ефективно. Конкретни действия не са предприемани, отправяни са обещания, които не са реализирани и за това към настоящите и бъдещи управляващи на Държавния административен апарат отправяме следните искания:

 • Обективни и публични критерии при разпределението на бюджетите за финансово подпомагане спрямо всички сектори в земеделието;
 • Лозарския регистър: актуализиран, дигитализиран и публичен. Обществено достъпни регистри за всички сектори в земеделието;
 • Инвестиции/мерки за инвестиции в техника и иновации за лозарските стопанства. Работещи!;
 • Предвиждане на ежегоден национален бюджет за подпомагане на лозаро-винарския сектор и десертните лозя. (за минимум 5 последователни години, като временна кризисна мярка за подобряване на състоянието на сектора). Алтернативно предвиждане на бюджет и предоставяне на възможност за изкореняване на лозови насаждения с оглед да създаде възможност да си преструктурираме бизнеса;
 • Ефективно, компетентно и адекватно работеща администрация в полза на земеделските производители, която да е в непрекъсната комуникация със земеделските сектори и да взема обективни и компетентни решения след консултации с тях, не самостоятелно;
 • Контрол на качеството на произвежданото българско вино и контрол на продажбите на винено грозде. Контрол на качеството и вноса на винено грозде и вино от държавите членки на ЕС и трети страни. Контрол на продажбите на десертно грозде произведено от други страни членове на ЕС на територията на страната;
 • Компетентен изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, който да се погрижи агенцията да си изпълнява функциите, а именно контрол в лозаро-винарския сектор в пряко взаимодействие с Агенция митници и Национална агенция за приходите, както и контрол на качеството на лозаро-винарски продукти на национално ниво.

Конференция на тема - преглед на реколта 2022

Уважаеми колеги и приятели,

УС на СЕБ, в партньорство с Аграрен университет- Пловдив, Ви каним да присъствате на симпозиума "Преглед на реколтата- 2022".

Събитието ще се проведе на  31.03.2023г. (петък) от 10.00ч. в Аудитория №7 на Аграрен университет- Пловдив.

Приложено ще откриете програмата на събитието, която тази година сме се постарали да е максимално всеобхватна и интересна за всички специалисти, заети в лозаро-винарския сектор.

Много от вас вече заявиха своето участие, а за останалите напомняме, че събитието е безплатно, но все пак е необходимо предварително записване на телефон 0898462368 (Димитър Иванов) или като отговор на този имейл за да можем да гарантираме вашето място на симпозиума.

ПРОГРАМА

10.00ч. Откриване на събитието (Станимир Стоянов – Председател на УС на СЕБ и проф.Х.Янчева – ректор на Аграрен университет-Пловдив)

10.10-10.45ч.: Характеристика на реколта 2022 г. в района на гр. Плевен, ИЛВ-Плевен (Лектор: Татяна Йончева);

10.45-11.30ч.: Мониторинг на вегетативните, репродуктивните и винени компоненти на лозята през 2022г. в южния лозаро-винарски район, АУ-Пловдив (Лектор: доц. Боян Сталев);

11.30-12.00ч.: „Реколта 2022 в района на Померол“, Франция (Лектор: инж.техн. Ралица Тодориева);

12.00-12.30ч.: Почивка

12.30-13.15ч.:  „Иновативно решение за справяне с водния стрес при лозята от Almavitis“, (лектор: Lucile Badet, Пламен Чернев)

13.15- 14.00ч.: “Навременни решения в точния момент за по-добри резултати в лозарското стопанство”, фирма BiWine (Лектори: Б. Анастасов и М. Гълъбова )

14.00-15.00ч. Дискусия на тема „Подобряване на взаимовръзката между лозарството и винарството“

 


Пресконференция на Национално сдружение на българските лозари пред БТА

„Национално сдружение на българските лозари“ запозна обществеността с  проблемите в лозарството, като бяха акцентирани следните теми:

 1. Продължаващото кризисно състояние на бранша и липсата на адекватно реакция от страна на МЗХ;
 2. Приемането на новите технологични карти от страна на МЗХ- липсата на ясното за какво ще се използват
 3. Крайно недостатъчното, неправилно и несправедливо разпределение на средствата от финансови помощи и липсата на информация как са определени ставките за подпомагане 2023г- новите технологични карти взети ли са предвид особено в частта приходи и разходи;
 4. Нов лозарски регистър и липсата на прозрачност при неговото създаване
 5. Стратегическия план и налагащи се изменения – икономическата нецелесъобразност на агроекологичните мерки и липсата на програма за техника  ,която да позволява да кандидатстват отделни земеделски стопани ,а не организации от такива.
 6. Липса на подпомагане за зимните пръскания при лозовите насаждения

Участници в събитието от страна на НСБЛ:

 1. Атанас Василев – председател на УС на НСБЛ
 2. Калин Иванов – член на УС на НСБЛ
 3. Даниел Ангелов – член на УС на НСБЛ
 4. Милко Янев - член на УС на НСБЛ
 5. Михаил Койчев - член на УС на НСБЛ
 6. Цън Цон - член на УС на НСБЛ
 7. Красимир Костадинов - член на УС на НСБЛ
 8. Марин Калнев - член на НСБЛ