Лозарите отменят протеста си пред министерство на земеделието, искането им удовлетворено

Насроченият за 09.12.2021г. протест на 12 браншови организации от лозаро-винарския сектор пред Министерството на земеделието, храните и горите срещу спуснатата им стратегия беше отменен. Причината е в писмо от зам.-министър Явор Гечев, в което от МЗХГ заявяват, че оттеглят стратегията по искане на бранша. На последния се предоставя възможността да изготви и представи стратегия, която да отговаря на нуждите му.

Използвайте стрелките за да преминете на друга страница

Писмо от МЗХГ