Стратегия, анализ и фишове на интервенции за лозаро-винарския сектор

В приложените файлове ще откриете стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор и анализ към нея, както и фишове за интервенциите в лозаро-винарския сектор, които ще бъдат представени на ТРГ на 09.12.2021 г.

Стратегията е изготвена от Явор Гечев, зам. министър на земеделието. Моля да се запознаете с нея и ако имате предложения, допълнения, несъгласия или считате, че е необходима изцяло нова стратегия, да пишете на office@lozari.bg на НСБЛ.

Оставаме на Ваше разположение при необходимост от информация.

Пакет файлове

 


Последна седмица за подаване на документи за получаване на помощ по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране. Размерът на помощта е 17 лв./дка за производителите на винено и 28 лв./дка за производителите на десертно грозде.

Заявлението се попълва от служител на ОСЗГ. Необходими документи, които следва да се представят от бенефициентите, са:

Срокът за подаване на документите е до 26 ноември 2021 г. в ОСЗГ. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.


Смешни помощи ще получат лозарите за преодоляване на щетите заради Covid-19. Крайно недостатъчните 17 лв./дка за производителите на винено и 28 лв./дка за производителите на десертно грозде

Срокът за подаване на документите е от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. в областните дирекции на Фонда. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.