Петьо Бошнаков: В последните 20 години сектор лозарство бавно и сигурно замира

Обемът на лозята се е свил пет пъти, спадът в изкупните цени е над 50%, кадрите са на преклонна възраст

Парадкосалното е, че българският гроздопроизводител получава субсидия, каквато получава и един декар пасище и никакви други възможности. Това каза в интервю за БНР Петьо Бошнаков, председател на новосъздаденото Националното сдружение на българските лозари. Бошнаков определя състоянието на секторите лозарство и винарство като тежко. През последните няколко години се регистрира спад в обема на отглежданите лозя. Лозарите не са достатъчно добре представени в Националната лозаро-винарска камара, смята Петьо Бошнаков. По думите му новото сдружение има много членове и голяма енергия нещо в сектора да се промени.

„Тъй като през последните 20 години секторът бавно и сигурно замира.“

Отглежданите реално лозя у нас са на площ около 28 хиляди хектара при потенциал за 63 хиляди хектара, съобщи Бошнаков.

„За последните 20 години обемът на лозята в страната се е свил пет пъти.“

Сред причините за това са загубата на пазари и преструктурирането на лозарските стопанства от високодобивни към висококачествени.

„Но главен проблем е липсата на политика от страна на държавата“,

твърди Петьо Бошнаков. По думите му в този период на пазара са навлезли страни, които преди това изобщо не са били на винената карта.

„Броят на лозарските стопанства намалява, а броят на избите се увеличава, което е показателен процес, че все повече лозари завършват своя цикъл на производство и се превръщат във винари“, коментира Бошнаков.

Като положителна тенденция той открои увеличаването на броя на малките регионални изби, които представляват даден регион и произвеждат продукция от собствени лозя.

„А не, както беше преди години, големите винопроизводители да изкупуват и да произвеждат масов еднороден продукт.“

През последните години липсват инвестиции в сектора, отбеляза още Петьо Бошнаков.

Кадрите в лозарството трудно се задържат и обучават, очерта друг проблем той.

„Основно разчитаме на хора в преклонна възраст, които имат опит, млади хора нямаме реалната възможност да ги задържим поради ниските доходи в сектора.“

На фона на липсващата държавна политика родните лозари са подложени на силната конкуренция на съседните страни и на натиска от нерегламентиран субсидиран внос на вино от други европейски страни.

Схемата – влизат наливни вина, които се добавят към местни в позволения от закона процент, уточни Петьо Бошнаков.

„Има значителни пропуски по отношение на контрола.“

Внася се и грозде от съседните страни, които конкурират местното производство.

„Много често грозде се вкарва като десертно, а след това се продава като винено на регионалните тържища.“

Спадът в изкупните цени на едро е над 50% за последните години, каза още Бошнаков.

„Такива цени, каквито са в момента, на пазара на грозде не е имало през последните 20 години. Въпреки че драстично са нараснали всички разходи по отношение на производството.“

Според Петьо Бошнаков лозарството може да задържи повече хора в селските региони.
„Има и голяма културна ценност и възможност за развитие на туризъм. Този сектор е лицето на една държава.“
Чуйте цялото интервю в звуковия файл.
Източник: БНР

Заседание от 16.06.2021 г. на постоянна работна група в МЗГХ

На 16.06.2021 г. в зала 400 на МЗГХ се проведе заседание на постоянната работна група във връзка с отваряне на прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Групата беше председателствана от заместник-министъра на земеделието г-н Явор Гечев, а в нея участваха представители на лозарския бранш, представени от трима членове на „Национално сдружение на българските лозари“, председателя на НЛВК, двама представители на Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара и двама представители на регионална лозаро-винарска камара „Мизия“, както и заместник изпълнителния директор на ДФЗ г-н Владимир Атанасов, директорът на ИАЛВ, директорът на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в МЗГХ г-жа Ирина Лазарова, други представители от МЗГХ и ДФЗ, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.

     Беше взето решение за отваряне на два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – на 26.07.2021 г. и 27.07.2021 г., като първият прием да бъде само с авансови плащания.

Всички представители на лозарите единодушно отстояваха позицията, че браншът е на колене и са нужни спешни мерки за оцеляването му, особено за покриване на преките разходи по отглеждането на лозята. Г-н Йордан Чорбаджийски от НЛВК подкрепи колегите си лозари изцяло и нееднократно, като предложи основната част от средствата по бъдещи приеми по Наредба № 6/2018 г. да бъдат предвидени за лозарите.

Г-н Явор Гечев анонсира подготовката по създаване на взаимоспомагателен фонд, който да е изцяло насочен към покриване на преките разходи. Нещо, което до този момент не е правено, но е заложено като мярка за подпомагане в Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на европейския парламент и на Съвета. И е едно от основните искания на целия лозарски бранш, заедно с възможността за получаване на национални субсидии.

Членовете на групата бяха уведомени, че отново по искане на бранша, е започнала работа по нова програма, която да е насочена изцяло към закупуване на лозарска техника – трактори, гроздокомбайни и прикачен инвентар. Бенефициентите по тази програма няма да се конкурират с други браншове и няма да имат проблем с ранкирането, както го имат при кандидатстване за техника по програмите за развитие на селските райони.

Представителите на лозарите подкрепиха и идеята на заместник-министъра на земеделието г-н Явор Гечев да се изготви проект на закон, който да следва модела на кооперативите в Италия и да бъде внесен в следващото Народно събрание.

     „Национално сдружение на българските лозари“ оценява усилията на г-н Явор Гечев за подпомагане на бранша в борбата му за оцеляване и получаване на субсидии за преки разходи и възможност за закупуване на земеделска техника, като се надява обаче на бързи реални резултати, за които ще настоява.