ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО В ПЕРИОДА 18.03.2021 Г. – 11.04.2022 Г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО В ПЕРИОДА 18.03.2021 Г. – 11.04.2022 Г.

От Председателя на УС д-р Петьо Бошнаков

„Национално сдружение на българските лозари“ беше учредено на 18.03.2021 г. в гр. Пловдив като обединение на производители на винено и десертно грозде, пепиниеристи и учени в областта на лозарството от цялата страна. Първите учредители на сдружението бяха точно 80 на брой – 46 юридически лица, 23 земеделски производителя, 1 университет, 1 научен институт и 9 специалисти в областта на лозарството, измежду които 4 професори и 2 доценти. Към днешна дата членовете на сдружението са 188 –  95 юридически лица, 73 земеделски производителя, 4 регионални лозаро-винарски камари, 1 университет, 1 научен институт и 14 специалисти в областта на лозарството. Стопанисваните от членовете на НСБЛ лозя представляват над 50 % от всички реколтирани лозя в страната.

Още със създаването на сдружението си поставихме конкретни цели, а именно да направим така, че проблемите на лозарството да станат перманентно приоритетни за управляващите, независимо кои са те. Затова първите ни действия бяха насочени към популяризиране на „Национално сдружение на българските лозари“ и неговата кауза. За целта се постарахме с интервюта в медии да акцентираме на натрупаните от над 20 години проблеми в бранша. След първите интервюта на  членове от управителния съвет на сдружението започнаха да ни търсят вече и от повече медии. По-малко от седмица след учредяването си, направихме среща с евродепутата и заместник председател на комисията по земеделие в европейския парламент Асим Адемов. Бяхме активни с предложения до Министерство на земеделието, когато имаше обществено обсъждане на нормативни документи.

Два дни след назначаването на проф. Бозуков за служебен министър на земеделието, по наша инициатива в министерството се състоя среща между министъра и представители на администрацията с петима наши представители. На тази среща обсъдихме проблемите пред сектора, като ни се обеща помощ, която нямало да е голяма поради краткия хоризонт на служебното правителство. Месец след тази среща поискахме нова такава с министъра в тесен формат, на която отново обсъдихме възможни решения.

Виждайки, че липсва достатъчно популярност на сдружението и представителност в официалните среди, взехме решение да направим събитие, което да е позитивно, обединяващо и с по-широк отзвук. Така се стигна до организирането на Първи национален събор на българските лозари на 6 и 7 август, 2021 г., в с. Брестовица. Финансирането му беше трудно, нуждаехме се от около 20 000 лева, които нямахме. Част от членовете на управителния съвет и други членове с възможност за това, дариха суми от по 500 до 1000 лв., с което стана възможно организирането на събора. Не малка част от членовете помогнаха с труда си и със самото организиране, като тук е мястото са благодаря на Георги Джингаров, който в продължение на месец неспирно организираше и движеше логистично събора. Смятам, че в крайна сметка се получи едно много хубаво събитие, на което присъстваха за двата дни общо над 7 000 лозари и гости. Участваха много изпълнители и състави, които може да видите на сайта ни, а и в момента на екрана. По време на събора бяхме посетени по различно време от двама заместник министри на земеделието, народни представители и експерти, с които разговаряхме за начините, по които да бъде подпомогнато лозарството. Отделно съборът беше отразен от БТВ, като за първи път в национален ефир успяхме да поставим проблемите си.

Искам да обърна внимание, че до този момент нямахме представителност в работните групи към министерство на земеделието, в които се обсъждат най-важните проблеми в лозарството, свързани с финансиране, промени в нормативни актове и най-вече наредби, правила по програмата за преструктуриране и конверсия и прочие. С много натиск от наша страна и настояване, непрекъснати срещи със служебния министър и с проф. Бъчварова, както и на това, че вече ни отразяваха и по националните медии, успяхме да издействаме осем наши представители да бъдат включени в тематичната група по стратегическия план, която е може би най-важната, тъй като касае средствата по следващия период от 2023 година. В тази група, която обединява всички сектори от земеделие и животновъдство, нашите представители са близо 10 % от всички, при положение, че в нея нямаше нито един лозар. Наред с това, 5 наши представители бяха включени в тематична група „Вино“, която касае програмата за развитие на лозарството. Участваме активно в групите, като последната група „Вино“ беше свикана по наше настояване през по-миналата седмица и на нея се взе решение за още 2 приема, след този, който приключи на 01.04., до края на годината по мярка „Преструктуриране и конверсия“, като първият от тях ще е през м. юни или м. юли и ще е с интензитет на подпомагане 90 % при по-високи единични цени, а вторият ще е през октомври при интензитет на подпомагане от 75 %. Отделно ще има прехвърляне на средства по мярката за събиране на реколтата на зелено, като настояхме за по-високи цени и там, като това ще се реши на нова работна група до края на м. април, тази година.

Тъй като още на учредителното събрание гласувахме и приехме, че целите и исканията ще бъдат осъществявани и с форми на протест, групата от Поморие се нагърби с тази задача и така НСБЛ проведе първия си протест на 02.09.2021 г., като се блокира път в Поморие. Събитието беше отразено от БТВ, БНР и други национални и местни медии. Междувременно течеше в парламента и обсъждане на бюджета до края на 2021 година, като от сдружението поискахме от министерство на земеделието и народното събрание спешно да бъдат отпуснати пари за лозарството. С оглед на това, решихме, че в деня, в който се гласува бюджетът, трябва да организираме отново протест с призив към парламента. Така направихме и втория си протест на 07.09.2021 г., като лозари от Видин, Лом, Монтана и Враца се събраха и над 150 човека с трактори и друга лозарска техника затворихме главния път Монтана-Враца. Този път протестът беше отразен от всички национални медии – БНТ, БТВ, Нова, БНР, които изпратиха свои екипи и излъчиха на живо, както и от други специализирани и местни медии. Благодарение помощта на нашия член Албена Симеонова, която към онзи момент беше народен представител и по нейно предложение, на лозарите бяха отпуснати по Ковид по 17 лв./дка за винени и по 28 лв./дка за десертни лозя, които бяха реално получени в края на м. декември, 2021 г. Албена Симеонова поиска много повече, но това в крайна сметка беше одобрено. За първи път в новата ни история, в последния ден на 46-то народно събрание, по инициатива и настояване на Национално сдружение на българските лозари, от трибуната на парламента се чете декларация, подписана от народните представители, в подкрепа българското лозарство. Декларация, която отразяваше всичките ни искания от националният събор – обявяване на лозарството за приоритетен сектор, отделяне на достойно място на лозарите в стратегическия план и в този за възстановяване и развитие, стимулиране и финансово подпомагане на зелени практики, ежегодна финансова помощ за покупка на препарати и торове, социални програми за поемане от държавата на част от осигурителната тежест и работната заплата на заетите в лозарството, отделна програма за закупуване на лозарска техника, създаване на взаимно-спомагателен фонд, актуализация на лозарския регистър и промяна в законодателството.

След разпускането на 46-ия парламент организирахме среща със служебния министър на финансите Валери Белчев и министъра на земеделието Христо Бозуков, на която присъстваха и техни заместници. Финансовият министър имаше желание, но нямаше възможност, отделно чисто технически не беше възможно да се дадат пари, освен въпросните за Ковид.

Остро се противопоставихме на опита Министерство на земеделието да ни наложи национална стратегия за развитие на лозарството буквално в последния момент – при действащо служебно правителство, на което му оставаха броени дни. В отговор от НСБЛ свикахме събрание в аулата на Аграрния университет в Пловдив, на която поканихме всички браншови организации. Излязохме с обща декларация, която връчихме на министерството. Заплашихме с национален протест, който следваше да се проведе на 09.12.2021 г. Министерството реагира и оттегли стратегията на 08.12.2021 г., а ние отменихме насрочения за следващия ден протест. Поехме инициативата за изготвяне на национална стратегия и на 10.01.2022 г., в гр. София, в ангажирана от нас зала, се проведе работна среща за обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България. На срещата освен нашите представители, присъстваха още заместник министърът на земеделието Стефан Бурджев, парламентарният секретар на МЗ Тодор Байчев, съветникът на министъра на земеделието Явор Гечев, началник-отдели и експерти в дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, експерти от ИАЛВ, представители на НЛВК, РЛВК – Черноморска, РЛВК – Бургаска Южночерноморска, РЛВК – Пирин, РЛВК – Тракия, РЛВК – Мизия, РЛВК – Югоизточна Тракийска, Съюз на енолозите в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Българска асоциация на винените професионалисти, Сдружение на пепиниерите, Национално сдружение на българската домашна ракия, Българска Асоциация Биопродукти, Аграрен университет, гр. Пловдив, Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, Институт по аграрна икономика. След като обсъдихме проблемите пред стратегията, всички участници се разделихме на работни групи в 5 области, а именно „лозарство“, „винопроизводство“, „пазари, маркетинг, реклама и винен туризъм“, „наука и образование“ и „структура на браншовите и професионалните организации в сектора“. Продължава все още работата по тази стратегия.

След последните избори и започналите преговори за коалиция между четири от партиите, веднага се включихме и двама наши представители – Петьо Бошнаков и Албена Симеонова, активно участваха в тези преговори. В общата програма на коалицията беше записано, че лозарството е приоритетен сектор.

След излъчването на правителството, възползвайки се от поетата инициатива в сектора, поискахме официално с писма на 12.01.2022 г. от министъра на земеделието финансова помощ за винените лозя в размер на 30 милиона лева и за десертните в размер на 2,5 милиона лева. Министерството откликна и на 19.01.2022 г. бе свикана работна група, на която се обсъди възможността за отпускане на тези средства. Групата се ръководеше от заместник министър Момчил Неков и на нея ни бяха обещани средства за подпомагане. Изчакахме и след като видяхме, че не се работи по нашите проблеми, изпратихме писмо до министъра на земеделието Иван Иванов, в което поискахме спешно да ни бъдат представени приоритетите на министерството и какви мерки предвиждат за лозарите. Естествено, заплашихме с протест. Министърът реагира веднага и на 24.02.2022 г. направихме среща по негова покана в министерството, на която присъстваха още и двама от заместниците му – Иван Христанов и Момчил Неков. На тази среща ни бяха представени мерки, които ние не одобрихме, тъй като са неработещи като цяло и са неприложими за нас. Респективно на следващия ден, 25.02.2022 г., проведохме национален протест в 5 града – Плевен, Пловдив, Харманли, Монтана и Поморие. На тези протести участваха над 700 души с около 40 трактора. Ситуацията не се промени и взехме решение да проведем протест пред Министерство на земеделието. Отново бяхме поканени на среща, която се проведе на 22.03.2022 г. и на нея присъстваха двамата заместници Иван Христанов и Момчил Неков, както и началници на дирекции и отдели от министерството. Министърът по това време беше в чужбина. Дълга среща, на която общо взето ни беше обяснено, че пари за тази година могат да ни бъдат отпуснати по Ковид и временната военна мярка. От наша страна бяхме трима представители на винените лозя и един на десертните. Проведохме протеста си пред сградата на министерството на 24.03.2022 г. Присъстваха малко над 400 човека. Заплашихме, че ще влезем, ако никой не дойде да говори с нас и в резултат на това ни поканиха на разговор. Този път министерството се представляваше от заместник министъра Стефан Бурджев, присъстваха още Красимир Коев от ИАЛВ, както и сериозен брой експерти и началник-отдели. От наша страна имаше 5 представители на винените лозя, двама на десертните и един на пепиниеристите. На тази среща ни бе обещано, че ще се постараят до края на годината да изпълнят по-голямата част от финансовите ни искания, които бяха за 300 лв./дка. Разбрахме се за нова среща на 14.04.2022 г., както и за съвместна среща с министъра на финансите и министъра на земеделието. До тук вече имаме 4 протеста и над 30 срещи в министерството, както и още над 20 официални писма.

Считам, че направихме нужното да бъдат чути проблемите ни. Комуникираме отлично с медиите. Дори участваме в съвместна рубрика с БТА, в която всеки месец представяме по две новини. Управителния съвет свърши немалко да има постоянна връзка с членовете си. Заседанията се правиха на различни места, за да може повече членове да присъстват лично. Така УС провеждаше заседания в Пловдив, София, Плевен, Поморие. Членовете му пътуваха за собствена сметка с единственото желание да се срещнат с повече лозари. Наред с членовете на УС и много други наши членове бяха активни – присъстваха на срещи, в министерства, протести, медии, помагаха организационно и финансово.

Имаме и много неща за подобряване. На първо място местните структури. Трябва да бъдат изградени навсякъде в страната работещи такива. Протестите оформиха 5 основни гнезда :

  • Видин, Лом, Монтана, Враца
  • Плевен, Свищов, Тутракан
  • Харманли, Хасково
  • Пловдив, Пазарджик
  • Поморие

За съжаление много области отсъстват от активната дейност. И то сериозни области, с много лозари. Области, които имат доста членове в нашето сдружение. Трябва да подобрим още комуникацията с членовете. Събираемостта на членския внос също. Нещата са свързани. Всичко е на доброволни начала и с лични средства на активните колеги, които се борят за общо благо. За да има комуникация е необходимо поне 300 лв. да даваме на някой, който да информира членовете за всяка инициатива и резултат. Опитваме се през сайта. През фейсбук страницата. Сайтът ни до такава степен е цитиран от медиите, че ако напишете „лозари“ излиза на първо място. Което означава, че много медии черпят информация за сектора от нашия сайт, който е страхотен. Имаме вайбър група с 113 члена, но не всички имат вайбър. При 188 члена на сдружението, това означава, че над 1/3 нямат достъп до вайбър групата. Ще участваме по програми, които да ни позволят да имаме административен капацитет. В момента ползваме безвъзмездно капацитета на наши членове и техни служители или приятели. За PR, за отразяване в медиите, за законодателни инициативи, за абсолютно всичко.