Покана за свикване на общо събрание на 11.04.2022г.