Работна група за обсъждане на поискана от НСБЛ финансова помощ за винените и десертните лозя и интервенционните фишове от стратегическия план

На 19.01.2022 г. се проведе организирана от МЗХГ онлайн работна група с две основни теми:

  1. Възможност за допълнително подпомагане на сектора по постъпило искане от Национално сдружение на българските лозари чрез разпределяне на 30 млн. лв. към бюджета на МЗХГ за винени лозя и 2,5 млн. лв. за десертни лозя, които да бъдат разходвани за нуждите на лозаро-винарския сектор (увеличени разходи за отглеждане на лозя, спад в изкупните цени на гроздето, свиване на пазара за винено грозде като суровина),
  2. Подготовка на Стратегическия план – интервенции в лозаро-винарския сектор, които да бъдат включени в плана.

В срещата участваха представители на бранша, Mинистерството на земеделието, Изпълнителната агенция по лозата и виното и ДФ „Земеделие“. Предстои вероятно още една работна среща и гласуване на бюджета в НС.

combinepdf (22)