Обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България

На 10.01.2022 г., в гр. София, по инициатива на „Национално сдружение на българските лозари“, в ангажирана от последното зала на бул. „Христо Ботев“ № 48, се проведе работна среща за обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България. На срещата присъстваха заместник министърът на земеделието Стефан Бурджев, парламентарният секретар на МЗ Тодор Байчев, съветникът на министъра на земеделието Явор Гечев, началникът на отдел „Пазарни мерки“ към МЗ Весела Цветкова, експертът в дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ Калина Тутева, експертът от ИАЛВ Венцислава Монева, представители на Национално сдружение на българските лозари в лицето на Калин Иванов, Димитър Хараламбиев, Михаил Койчев, Атанас Василев и Даниел Ангелов, на НЛВК в лицето на Йордан Чорбаджийски, Евгени Харамлийски и Мирослав Каракашев, д-р Петьо Бошнаков от РЛВК – Черноморска, Младен Върбанов и Киряк Ралев от РЛВК – Бургаска Южночерноморска, Николай Бошкилов от РЛВК – Пирин, Красимир Патишанов от РЛВК – Тракия, Станимир Стоянов като председател на РЛВК – Мизия и Съюз на енолозите в България, Ивана Мурджева като представител на РЛВК – Югоизточна Тракийска, Красимир Милтядов от Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Ивайло Катерски от Българска асоциация на винените професионалисти, Милко Янев от Сдружение на пепиниерите, Петър Събев от Национално сдружение на българската домашна ракия, Албена Симеонова от Българска Асоциация Биопродукти, доц. Светла Янчева от Аграрен университет, гр. Пловдив, проф. Иван Пачев и проф. Мирослав Иванов от Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, д-р Десислава Тотева от Институт по аграрна икономика, както и други представители на бранша и експерти. След обсъждане на проблемите пред стратегията, участниците в работната група се договориха същата да бъде разделена на 5 области, а именно „лозарство“, „винопроизводство“, „пазари, маркетинг, реклама и винен туризъм“, „наука и образование“ и „структура на браншовите и професионалните организации в сектора“. За всяка конкретна област участващите страни ще имат възможност да излъчат свой представител за участие в съответната работна група по области. Стратегията следва да бъде готова в най-общ вид до края на м. Февруари, 2022 г.