НСБЛ: Спешно трябва да бъдат решени ключови проблеми в лозарския сектор

На 6 и 7 август в с. Брестовица, област Пловдив, се проведе за първи път „НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ“. Интересното събитие, което зарадва хората от региона, е организирано от „Национално сдружение на българските лозари“ (НСБЛ), което бе учредено тази година на 18 март в аулата на Аграрен университет в гр. Пловдив. В него влизат представители от цялата страна – лозари, пепиниеристи, университети и институти.

„Целта на организирането на „Първи национален събор на българските лозари“ е да изразим както нашата обединеност и чувство за неотменност в опазването и популяризирането на лозарството, така и вътрешното убеждение на нашите членове и радетели, че лозарският сектор в България също има нужда от подкрепа и заслужава приоритетно внимание, за да запазим с общи усилия този своеобразен и критичен за родината ни отрасъл, с чиято история, обичаи и ореол винаги сме се гордеели и за чието бъдеще ще продължим да се борим.“, посочват от сдружението.

Първия ден на Събора – 6 август – не е случайна дата. Това е големият празник Преображение, който е пряко свързан с лозарите, тъй като по една стара традиция именно на този празник се освещава гроздето и символично се дава началото на гроздобера. В програмата на 6-ти участие взеха детски танцов състав „Тракийци“, детската школа за народни танци на с. Брестовица, група за изворен фолклор заедно с Димитър Вълков, концерти на певците Анастасия Баткова, Николай Славеев и на белгийския „Брюксел балкански оркестър“.

Страхотните произведения на Минка Казакова

 

Детски танцов състав „Тракийци“ и детска школа за народни танци – с. Брестовица

 

Група за изворен фолклор и Димитър Вълков – с. Новаково; д-р Венета Янева – член на УС на Национално сдружение на българските лозари

Любен Радев – кмет на с. Брестовица; Павел Михайлов – кмет на общ. Родопи; Рангел Портев – бивш кмет на общ. Родопи; Йордан Чорбаждийски – председател на Национална лозаро-винарска камара; Петьо Бошнаков – председател на Национално сдружение на българските лозари

Николай Славеев

 

Николай Славеев и бенд

На 7 август програмата бе още по-впечатляваща като участваха певчески групи „Детелини“, „Дуванджийски соколи“, ЖПГ и МПГ „Каравеловски славеи“, „Чалъковски воеводи“, „Кадиевче“, „Дряновските баби“, Арменски младежки танцов състав „Йеразанк“, ЖПГ за автентичен фолклор и ЖФГ за обработен фолклор от с. Дъбене, танцов състав „Жар“ и певческа група „Ведрина“, танцов състав „Тракийски огън“, гайдарски състав „Родопска искра“, ансамбъл „Дилянка“, както и певците Александра Арабаджиева, Виолета Стойковска и Райко Николов.

Детски танцов състав „Тракийци“ и детска школа за народни танци – с. Брестовица

 

Анастасия Баткова

Арменски младежки танцов състав „Йеразанк“

Лина Топал, с. Брестовица

 

Александра Арабаджиева
Ансамбъл „Дилянка“ – гр. Пловдив

 

Ансамбъл „Дилянка“ – гр. Пловдив

 

Наградата на НСБЛ – „Златен грозд“

Райко Кирилов

 

Райко Кирилов

 

Райко Кирилов

В края на програмата бе връчена и наградата на НСБЛ – „Златен грозд“.

Тъй като работещите в лозаро-винарството се притесняват от сценарии подобни на това, което се получи с иначе огромния и печеливш тютюнев сектор на България, от НСБЛ са представят следните исканията:
1. НАЦИОНАЛНИ СУБСИДИИ ЗА ЛОЗАРИТЕ.
2. ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КИЛОГРАМ ПРОИЗВЕДЕНО ВИНЕНО ГРОЗДЕ – ПРОДАДЕНО ИЛИ ПРЕРАБОТЕНО В СОБСТВЕНА ИЗБА.
3. ЕЖЕГОДНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ И ТОРОВЕ ЗА ЛОЗАРСТВОТО.
4. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПРАКТИКИ В ЛОЗАРСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ.
5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ НАЕМАНЕ НА ХОРА В ЛОЗАРСКИТЕ СТОПАНСТВА.
6. СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАКУПУВАНЕТО НА ЛОЗАРСКА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР.
7. ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР МЯРКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ ФОНДОВЕ.
8. ФИНАНСИРАНЕ НА ЛОЗАРСКАТА НАУКА.

НСЛБ настоява и за:
1. ОБЯВЯВАНЕ НА ЛОЗАРСТВОТО ЗА ПРИОРИТЕТЕН И ПРОБЛЕМЕН СЕКТОР.
2. ОТДЕЛЯНЕ НА ДОСТОЙНО МЯСТО НА ЛОЗАРСТВОТО В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛОЗАРСКИЯ РЕГИСТЪР И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ И АКТУАЛНИ КАРТИ ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА ПО ЗЕМЛИЩА ВЪВ ВСЕКИ ЛОЗАРСКИ РАЙОН.
4. ПРОМЯНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И НОВ ЗАКОН ЗА ВИНОТО.

Голям интерес към Събора на НСБЛ бе проявен и от национални, регионални и специализирани медии, сред които присъстваха БНТ, БНР, БТВ, АгроТВ и др., които отбелязаха събитието с репортажи и интервюта.