Среща на „Национално сдружение на българските лозари“ с министър Христо Бозуков

По настояване с нарочно писмо до министър Христо Бозуков на Национално сдружение на българските лозари, на 21.05.2021 г., в сградата на МЗХГ, се проведе среща между членове на сдружението и министъра на земеделието.Сдружението се представляваше от председателя д-р Петьо Бошнаков, членове на УС и инициативната група. На срещата се дискутираха мерки за излизане от тежката ситуация, в която е лозарството. Акцентира се на непрекъснатото намаляване на лозовите насаждения с десетки хиляди декари годишно поради лошото управление на отрасъла и липсата на оборотни средства. От НСБЛ бяха предложени следните мерки:

1. Получаване на национални субсидии за лозарите.

2. Получаване на подпомагане по мярка COVID 1.

3. Получаване на помощи по de minimis.

4. Спешни мерки по плана за възстановяване и развитие.

5. Включване на представители на лозарския бранш в тематична работна група за подготвяне на стратегическиплан за развитието на земеделието в периода 2023 г. – 2027 г.

6. Спасяване на лозарския генофонд на България.

7. Назначаване на нови кадри в МЗХГ, ИАЛВ и ДФЗ с необходимия академичен ценз, практически опит и авторитет в областта на лозарството и винарството.

    Веднага след срещата в деловодството на МЗХГ беше входирано писмо с исканията на НСБЛ.