СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И НЯКОИ НЕУТОЧНЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ ИСТИНИ ЗА НЕГО 2015 г. – 2021 г.

СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И НЯКОИ НЕУТОЧНЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ ИСТИНИ ЗА НЕГО 2015 г. – 2021 г.

1broi-23- 1-32_yanev (1)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОЗАРСКИЯ СЕКТОР МИЛКО ЯНЕВ - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ

презентация Milko Yanev-Lozarstvo (002)

 

 

 


Фенологични фази на растеж и развитие, BBCH идентификационни ключове за лозата

Фенологични фази на растеж и развитие, BBCH идентификационни ключове за лозата

(Vitis vinifera L. ssp. vinifera)

26. Лоза Grapevine

Growth stages of mono-and dicotyledonous plants BBCH Monograph

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry

crop stages BBCH