Честит празник на всички лозари!

Честит Трифон Зарезан на производителите на винено и десертно грозде, пепиниеристите и научната общност в областта на лозарството.

От управителния съвет.


Работна група за обсъждане на поискана от НСБЛ финансова помощ за винените и десертните лозя и интервенционните фишове от стратегическия план

На 19.01.2022 г. се проведе организирана от МЗХГ онлайн работна група с две основни теми:

  1. Възможност за допълнително подпомагане на сектора по постъпило искане от Национално сдружение на българските лозари чрез разпределяне на 30 млн. лв. към бюджета на МЗХГ за винени лозя и 2,5 млн. лв. за десертни лозя, които да бъдат разходвани за нуждите на лозаро-винарския сектор (увеличени разходи за отглеждане на лозя, спад в изкупните цени на гроздето, свиване на пазара за винено грозде като суровина),
  2. Подготовка на Стратегическия план – интервенции в лозаро-винарския сектор, които да бъдат включени в плана.

В срещата участваха представители на бранша, Mинистерството на земеделието, Изпълнителната агенция по лозата и виното и ДФ "Земеделие". Предстои вероятно още една работна среща и гласуване на бюджета в НС.

combinepdf (22)

Обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България

На 10.01.2022 г., в гр. София, по инициатива на „Национално сдружение на българските лозари“, в ангажирана от последното зала на бул. „Христо Ботев“ № 48, се проведе работна среща за обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България. На срещата присъстваха заместник министърът на земеделието Стефан Бурджев, парламентарният секретар на МЗ Тодор Байчев, съветникът на министъра на земеделието Явор Гечев, началникът на отдел „Пазарни мерки“ към МЗ Весела Цветкова, експертът в дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ Калина Тутева, експертът от ИАЛВ Венцислава Монева, представители на Национално сдружение на българските лозари в лицето на Калин Иванов, Димитър Хараламбиев, Михаил Койчев, Атанас Василев и Даниел Ангелов, на НЛВК в лицето на Йордан Чорбаджийски, Евгени Харамлийски и Мирослав Каракашев, д-р Петьо Бошнаков от РЛВК – Черноморска, Младен Върбанов и Киряк Ралев от РЛВК - Бургаска Южночерноморска, Николай Бошкилов от РЛВК – Пирин, Красимир Патишанов от РЛВК – Тракия, Станимир Стоянов като председател на РЛВК – Мизия и Съюз на енолозите в България, Ивана Мурджева като представител на РЛВК – Югоизточна Тракийска, Красимир Милтядов от Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Ивайло Катерски от Българска асоциация на винените професионалисти, Милко Янев от Сдружение на пепиниерите, Петър Събев от Национално сдружение на българската домашна ракия, Албена Симеонова от Българска Асоциация Биопродукти, доц. Светла Янчева от Аграрен университет, гр. Пловдив, проф. Иван Пачев и проф. Мирослав Иванов от Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, д-р Десислава Тотева от Институт по аграрна икономика, както и други представители на бранша и експерти. След обсъждане на проблемите пред стратегията, участниците в работната група се договориха същата да бъде разделена на 5 области, а именно „лозарство“, „винопроизводство“, „пазари, маркетинг, реклама и винен туризъм“, „наука и образование“ и „структура на браншовите и професионалните организации в сектора“. За всяка конкретна област участващите страни ще имат възможност да излъчат свой представител за участие в съответната работна група по области. Стратегията следва да бъде готова в най-общ вид до края на м. Февруари, 2022 г.


Лозарите отменят протеста си пред министерство на земеделието, искането им удовлетворено

Насроченият за 09.12.2021г. протест на 12 браншови организации от лозаро-винарския сектор пред Министерството на земеделието, храните и горите срещу спуснатата им стратегия беше отменен. Причината е в писмо от зам.-министър Явор Гечев, в което от МЗХГ заявяват, че оттеглят стратегията по искане на бранша. На последния се предоставя възможността да изготви и представи стратегия, която да отговаря на нуждите му.

Използвайте стрелките за да преминете на друга страница

Писмо от МЗХГ

 


Стратегия, анализ и фишове на интервенции за лозаро-винарския сектор

В приложените файлове ще откриете стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор и анализ към нея, както и фишове за интервенциите в лозаро-винарския сектор, които ще бъдат представени на ТРГ на 09.12.2021 г.

Стратегията е изготвена от Явор Гечев, зам. министър на земеделието. Моля да се запознаете с нея и ако имате предложения, допълнения, несъгласия или считате, че е необходима изцяло нова стратегия, да пишете на office@lozari.bg на НСБЛ.

Оставаме на Ваше разположение при необходимост от информация.

Пакет файлове

 


Последна седмица за подаване на документи за получаване на помощ по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране. Размерът на помощта е 17 лв./дка за производителите на винено и 28 лв./дка за производителите на десертно грозде.

Заявлението се попълва от служител на ОСЗГ. Необходими документи, които следва да се представят от бенефициентите, са:

Срокът за подаване на документите е до 26 ноември 2021 г. в ОСЗГ. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.


Смешни помощи ще получат лозарите за преодоляване на щетите заради Covid-19. Крайно недостатъчните 17 лв./дка за производителите на винено и 28 лв./дка за производителите на десертно грозде

Срокът за подаване на документите е от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. в областните дирекции на Фонда. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.


НСБЛ на среща със служебни министри

В срещата с двамата министри от НСБЛ настояваха за компенсаторни механизми за сектор Лозарство.

Представители на Национално Сдружение на Българските Лозари /НСБЛ/ вчера се срещнаха със служебните министри на финансите Валери Белчев и на земеделието, храните и горите Христо Бозуков. Повод за срещата бе задълбочаващата се криза в лозаро-винарския сектор в България. Българските лозари алармираха, че изкупната цена на гроздето намалява, а производствените разходи се увеличават, което обрича този стратегически сектор на икономиката на дълбока криза, водеща до съкращаване на персонал и закриване на фирми.

В срещата с двамата министри Албена Симеонова и Калин Иванов от НСБЛ настояваха за компенсаторни механизми за сектор Лозарство и ясни и конкретни ангажименти от страна на държавните институции, които биха върнали сектора на мястото му като стратегически поминък, създаващ добавена стойност и много работни места. Над 200 000 души зависят от сектор Лозарство, а 25 000 са пряко заетите.

Земеделският министър Христо Бозуков и зам-министър Явор Гечев запознаха НСБЛ със стратегическия план за развитие на лозарството в България, както и че по Ковид мярката лозарите ще получат по 17 лв/декар за 2021 г. Представителите на сдружението пък настояха и за промяна в закона за виното. Финансовият министър Валери Белчев от своя страна изрази съпричастност към проблемите на българските лозари, но сподели, че не е оптимист относно възможността за компенсиране загубите на лозарите за тази година.


Пореден протест на лозари и блокиране на важна транспортна артерия

Те настояват за увеличение на субсидиите за декар
Пореден протест на лозари и блокиране на важна транспортна артерия - този път в Монтана.Производители на грозде от целия Северозапад застанаха на пътя - някои от тях заедно с тракторите си, и блокираха движението за около час.
Лозарите настояват за увеличение на субсидиите за декар и предупреждават, че ако няма промяна, ще продължат с пътните блокади. "Най-вероятно София - Пловдив ще я затворим, ще сложим палатките, щеизхвърлим гроздето, тракторите. Ще стоим там, докато има някакво решение на въпроса. В момента се гледа актуализацията на бюджета, искат извънредно милиард и нещо. Толкова ли не могат да отделят 30 милиона само за лозарите?", попита Калин Иванов от Националното сдружение на българските лозари.
"Подготвили сме и ще го направим този гаранционен фонд, в който държавата ще има много по-голямо финансово участие и ще го предоставим точно на тази браншова организация, да може да ги подпомага в такива моменти на криза. След три месеца ще стане това“, каза от своя страна Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
Източник: bTV