СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И НЯКОИ НЕУТОЧНЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ ИСТИНИ ЗА НЕГО 2015 г. – 2021 г.

СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И НЯКОИ НЕУТОЧНЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ ИСТИНИ ЗА НЕГО 2015 г. – 2021 г.

1broi-23- 1-32_yanev (1)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОЗАРСКИЯ СЕКТОР МИЛКО ЯНЕВ – НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ

презентация Milko Yanev-Lozarstvo (002)