Пресконференция на Национално сдружение на българските лозари пред БТА

„Национално сдружение на българските лозари“ запозна обществеността с  проблемите в лозарството, като бяха акцентирани следните теми:

 1. Продължаващото кризисно състояние на бранша и липсата на адекватно реакция от страна на МЗХ;
 2. Приемането на новите технологични карти от страна на МЗХ- липсата на ясното за какво ще се използват
 3. Крайно недостатъчното, неправилно и несправедливо разпределение на средствата от финансови помощи и липсата на информация как са определени ставките за подпомагане 2023г- новите технологични карти взети ли са предвид особено в частта приходи и разходи;
 4. Нов лозарски регистър и липсата на прозрачност при неговото създаване
 5. Стратегическия план и налагащи се изменения – икономическата нецелесъобразност на агроекологичните мерки и липсата на програма за техника  ,която да позволява да кандидатстват отделни земеделски стопани ,а не организации от такива.
 6. Липса на подпомагане за зимните пръскания при лозовите насаждения

Участници в събитието от страна на НСБЛ:

 1. Атанас Василев – председател на УС на НСБЛ
 2. Калин Иванов – член на УС на НСБЛ
 3. Даниел Ангелов – член на УС на НСБЛ
 4. Милко Янев – член на УС на НСБЛ
 5. Михаил Койчев – член на УС на НСБЛ
 6. Цън Цон – член на УС на НСБЛ
 7. Красимир Костадинов – член на УС на НСБЛ
 8. Марин Калнев – член на НСБЛ