Среща в Брюксел между комисаря по земеделие Януш Войчеховски и представители на „Национално сдружение на българските лозари“

Дългоочакваната от лозарите в България среща с комисар Януш Войчеховски, отговорен за ресор земеделие и развитие на селските райони, се проведе на 09.06.2022 г. в Брюксел. Това е първата по рода си среща между представители на български земеделски организации и европейски комисар по земеделие. Естествено, лозарите бяха представени от „Национално сдружение на българските лозари“, явяваща се най-голямата браншова организация, защитаваща интересите им. На срещата освен тримата представители на „Национално сдружение на българските лозари“ в лицето на председателя на сдружението г-н Атанас Василев, членът на УС г-н Даниел Ангелов и г-жа Хатче Шевкед, присъстваха и представители на браншовите асоциации на животновъдите и зърнопроизводителите. След като чу за наболелите проблеми в сектор лозарство, комисар Войчеховски заяви желание да посети България при първа възможност, като в същото време остава отворена врата за поредица от регулярни срещи с бранша.

На снимката (отляво надясно): г-н Даниел Ангелов – член на УС на НСБЛ, г-н Януш Войчеховски – Европейски комисар по земеделие, г-н Атанас Василев – председател на НСБЛ

Представителите на лозарите поставиха на дневен ред пред еврокомисаря по земеделие темата за изравняване на директните плащания. Имаше  предложения за конкретни антикризисни мерки по линия на държавните помощи, на което комисар Войчеховски отговори, че няма нормативен проблем за това.

Националният стратегически план, неговите консултации, или по-скоро липсата на такива бяха коментирани с комисар Войчеховски. Той от своя страна пое ангажимент да провери дали е спазено законодателното изискване за провеждане на публични консултации и дали браншът е имал възможност да даде мнението си и по Националния стратегически план.

На снимката (отляво надясно): г-н Атанас Василев – председател на НСБЛ, г-жа Хатче Шевкет – член на НСБЛ, г-жа Атидже Вели – член на комисия по земеделие и развитие на селските райони в ЕП, г-н Даниел Ангелов – член на УС на НСБЛ

По време на срещата се обсъди и възможността за провеждане на Национален земеделски форум. Идеята е да бъдат включени максимален брой заинтересовани страни, така че да се обсъди отново Стратегическият план и да се използва периодът, в който може същият да се подобри, за да отговаря той на нуждите и желанията на всички земеделци. Идеята е да бъдат поканени представителите на МЗм, на Комисията, за да може всяка страна на представи мнението си по предложенията, които има.