Предстоящ протест на 24.03.2022г. пред Министерство на земеделието, гр. София