Стратегия, анализ и фишове на интервенции за лозаро-винарския сектор

В приложените файлове ще откриете стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор и анализ към нея, както и фишове за интервенциите в лозаро-винарския сектор, които ще бъдат представени на ТРГ на 09.12.2021 г.

Стратегията е изготвена от Явор Гечев, зам. министър на земеделието. Моля да се запознаете с нея и ако имате предложения, допълнения, несъгласия или считате, че е необходима изцяло нова стратегия, да пишете на office@lozari.bg на НСБЛ.

Оставаме на Ваше разположение при необходимост от информация.

Пакет файлове