Смешни помощи ще получат лозарите за преодоляване на щетите заради Covid-19. Крайно недостатъчните 17 лв./дка за производителите на винено и 28 лв./дка за производителите на десертно грозде

Срокът за подаване на документите е от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. в областните дирекции на Фонда. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.