Становище до МЗГХ от „Национално сдружение на българските лозари“ относно мярка „Събиране на реколтата на зелено“