Инициатива за промяна на ОСП по отношение на лозарството в България

Поморие, 24.03.2021 г.

Представители на „Национално сдружение на българските лозари“ се срещнаха със заместник-председателя на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент г-н Асим Адемов. На срещата лозарите запознаха г-н Адемов със своите проблеми и му връчиха списък с предложения за мерки, които да допринесат за излизането на отрасъла от блатото, в което е затънал. Обсъдиха се въпроси, касаещи европейското финансиране на лозята и промени в разпределението на субсидиите, както и възможностите до българските лозари да достигнат по-голяма част от предвидените за България 880 милиона евро за периода 2021 – 2022 г. по Общата селскостопанска политика /ОСП/ в ЕС.