Лозари от цяла България учредиха свое национално сдружение

Пловдив, 18.03.2021 г.

     На 18.03.2021 г. в аулата на Аграрен университет, гр. Пловдив, представители от цялата страна на лозари, пепиниеристи, университети и институти, учредиха „Национално сдружение на българските лозари“. Учредителното събрание започна с приветствена реч на ректора на университета проф. д-р Христина Янчева, след което г-н Младен Върбанов представи доклад за състоянието на лозарския бранш. След тричасово обсъждане беше приет устав на сдружението и избран управителен съвет в състав от 17 души, в който представителство имат всички лозарски райони. След закриване на учредителното събрание, управителният съвет на своето първо заседание избра за председател на сдружението Петьо Тодоров Бошнаков – доктор по международна икономика, преподавател в Икономически университет, гр. Варна, собственик на 1600 дка винени лозя и винарска изба.