1. „Аграрен университет“, гр. Пловдив, ЕИК 000455464;
 2. „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен, ЕИК 114537755;
 3. проф. д.н. Венелин Ройчев Ройчев – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 4. проф. д-р Иван Дянков Пачев – „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен;
 5. проф. д-р Кирил Тодоров Попов – „Лесотехнически университет“;
 6. проф. д-р Мирослав Найденов Иванов – „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен;
 7. доц. д-р Ангел Стойчев Иванов – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 8. доц. д-р Светла Димитрова Янчева – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 9. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Димитрова – „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен;
 10. гл. ас. д-р Десислава Георгиева Тотева – „Институт по аграрна икономика“;
 11. „Бургаска Южночерноморска“ регионална лозаро-винарска камара“, ЕИК 206018128;
 12. Регионална лозаро-винарска камара „Пирин“, ЕИК 101687395;
 13. „Черноморска“ регионална лозаро-винарска камара, ЕИК 103603150;
 14. „Югоизточна тракийска“ регионална лозаро-винарска камара, ЕИК 119601560 – 31 000 дка;
 15. „Агродес АА“ ООД, ЕИК 202481666 – 295 дка винени лозя в с. Българево, област Добрич;
 16. „Агродрип“ ООД, ЕИК 200467810 – 103 дка десертни лозя в с. Милево, област Пловдив;
 17. „Агро Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 201365783 – 299 дка винени лозя в с. Тодоричене и с. Петревене, област Ловеч;
 18. „Агромаги“ ЕООД, ЕИК 204484038 – 15 дка винени лозя в с. Долно Линево, област Монтана;
 19. „Агро Мотив“ ООД, ЕИК 205474980 – 100 дка винени лозя в с. Комощица, област Монтана;
 20. „Агропрогрес“ ООД, ЕИК 101637459 – 218 дка винени лозя в с. Виногради и с. Хърсово, област Благоевград;
 21. „Агросток“ ЕООД, ЕИК 175228499 – 120 дка винени лозя в с. Неговановци, област Видин;
 22. „Агротранс – Монтана“ ЕООД, ЕИК 111559020 – 220 дка винени лозя в с. Безденица и с. Долна Рикса, област Монтана;
 23. „Айвиленд“ ЕООД, ЕИК 200920495 – 120 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 24. „Аква Агро Системс“ ЕООД, ЕИК 200703627 – 141 дка винени лозя в с. Рогош, област Пловдив;
 25. „Албена Симеонова 1“ ЕООД, ЕИК 114631877 – 270 дка винени лозя и 20 дка десертни лозя в с. Любеново, област Плевен;
 26. „Александрово Винеярдс“ ЕООД, ЕИК 203346098 – 572 дка винени лозя в с. Александрово, с. Оряхово и с. Стамболово, област Хасково;
 27. „АМВ – Агро“ ООД, ЕИК 040088031 – 68 дка винени лозя, 40 дка десертни лозя и 120 дка маточни лозя в с. Злати трап, с. Куклен и гр. Първомай, област Пловдив и с. Вресово, област Бургас;
 28. „Анхеало – 91 Младен Върбанов“ ЕТ, ЕИК 102857288 – 225 дка винени лозя и 55 дка десертни лозя в с. Каменар и гр. Поморие, област Бургас;
 29. „Аржил“ АД, ЕИК 115870595 – 868 дка винени лозя в с. Старо Железаре и с. Винарово, област Пловдив;
 30. „АСЕ“ ЕООД, ЕИК 111558573 – 375 дка винени лозя в с. Мокреш, с. Станево и гр. Лом, област Монтана;
 31. „Белоградец“ ООД, ЕИК 103906222 – 535 дка винени лозя в с. Белоградец и с. Здравец, област Шумен;
 32. „Бонев – С – 2018“ ЕООД, ЕИК 205308388 – 221 дка винени лозя в с. Старосел и гр. Хисаря, област Пловдив;
 33. „Бонония Естейт“ ООД, ЕИК 201666651 – 1 272 дка винени лозя в с. Гомотарци и с. Кошава, област Видин;
 34. „Брайт Калърс“ ООД, ЕИК 203658589 – 300 дка винени лозя в с. Флорентин, с. Неговановци и с. Градец, област Видин;
 35. „Булагропром“ ЕООД, ЕИК 203143393 – 468 дка винени лозя в с. Гривица, област Плевен;
 36. „Булунипро“ ООД, ЕИК 201268106 – 222 дка винени лозя в с. Подем, област Плевен и с. Станево, област Монтана;
 37. „Бургозоне“ ЕООД, ЕИК 106592271 – 1 000 дка винени лозя в с. Лесковец и гр. Оряхово, област Враца;
 38. „Бългериън Уайн Индъстри“ АД, ЕИК 203606927 – 1 733 дка винени лозя в с. Коларово и с. Овчарово, област Хасково;
 39. „Винагро“ ООД, ЕИК 175381413 – 40 дка винени лозя в с. Карагеоргиево, област Бургас;
 40. „Винарна Лопушна“ АД, ЕИК 111552143 – 375 дка винени лозя в с. Горно Церовене, с. Безденица и с. Вирове, област Монтана;
 41. „Винарска изба 2002 Каблешково“ ООД, ЕИК 102857174 – 426 дка винени лозя в с. Медово, с. Лъка, с. Дъбник, с. Александрово, гр. Каблешково и гр. Ахелой, област Булгас;
 42. „Винарска изба Логодаж“ ООД, ЕИК 811191276 – 562 дка винени лозя в с. Генерал Тодоров и с. Склаве, област Благоевград;
 43. „Винарска изба Кайнарджа“ ООД, ЕИК 200710283 – 102 дка винени лозя в с. Кайнарджа, област Силистра;
 44. „Винарска къща Мизия“ АД, ЕИК 114113361 – 660 дка винени лозя в с. Ореховица, област Плевен;
 45. „Винарско имение Любимец“ ЕООД, ЕИК 115115645 – 283 дка винени лозя в с. Георги Добрево, област Хасково;
 46. „Винарско имение Санта Сара“ АД, ЕИК 102243774 – 267 дка винени лозя в с. Горица, област Бургас;
 47. „Винекс – Славянци“ АД, ЕИК 102073336 – 5 199 дка винени лозя в с. Аспарухово, с. Грозден, с. Есен, с. Житосвят, с. Искра, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево, с. Подвис, с. Раклица, с. Славянци, с. Черница, с. Чубра и гр. Сунгурларе, област Бургас;
 48. „Винен Жокер“ ЕООД, ЕИК 201028264 – 68 дка винени лозя в с. Коларово, област Хасково;
 49. „Вино Плюс“ ЕООД, ЕИК 203862563 – 39 дка винени лозя в с. Тънково и с. Стамболово, област Хасково;
 50. „Винпром Свищов“ АД, ЕИК 000110824 – 1600 дка винени лозя в с. Българско сливово, област Велико Търново;
 51. „Ви Пи Органика“ ЕООД, ЕИК 203516351 – 149 дка винени лозя и 175 дка десертни лозя в с. Комощица, област Монтана;
 52. „ВК Борида“ ЕООД, ЕИК 201552733 – 40 дка винени лозя в с. Малко Търново, област Стара Загора;
 53. „ВНН – 2016“ ООД, ЕИК 205473863 – 367 дка винени лозя в с. Злати войвода, област Сливен;
 54. „Георгиев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 128044135 – 300 дка винени лозя в с. Кабиле, с. Дражево и с. Хаджидимитрово, област Ямбол;
 55. „Голден Грейп“ ООД, ЕИК 103762569 – 603 дка винени лозя в с. Венчан, област Варна;
 56. „Голдън Фрут“ ООД, ЕИК 106579402 – 308 дка винени лозя в с. Славотин и гр. Мизия, област Враца;
 57. „Горчивка“ ЕООД, ЕИК 104627503 – 800 дка винени лозя в с. Совата, област Велико Търново;
 58. „Давирео“ ЕООД, ЕИК 103600987 – 121 дка винени лозя и 18 дка десертни лозя в с. Лозенец, област Бургас;
 59. „ДА Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 175077606 – 768 дка винени лозя в с. Върбица, с. Горни Дъбник, с. Петърница и с. Садовец, област Плевен;
 60. „Джинвира“ ООД, ЕИК 205091753 – 34 дка винени лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 61. „Дивес плюс“ ЕООД, ЕИК 813043949 – 300 дка винени лозя в с. Китен, област Варна;
 62. „Домейн Мизия 2009“ ООД, ЕИК 200745448 – 321 дка винени лозя в гр. Мизия, област Враца;
 63. „Домейн Юстина“ ЕООД, ЕИК 160066590 – 452 дка винени лозя в с. Устина, област Пловдив;
 64. „Дражево“ ЕООД, ЕИК 204231120 – 264 дка винени лозя в с. Дражево и с. Хаджидимитрово, област Ямбол;
 65. „Драция“ ЕООД, ЕИК 118043216 – 1146 дка в с. Старо село и гр. Тутракан, област Силистра;
 66. „Еагър“ ЕООД, ЕИК 202942533 – 82 дка винени лозя в с. Гюльовца, област Бургас;
 67. „Златен Рожен“ ЕООД“ ЕООД, ЕИК 101731233 – 225 дка винени лозя в с. Капатово, област Благоевград;
 68. „Ийст Агро – Григор Григоров“ ЕТ, ЕИК 103291081 – 371 дка винени лозя в с. Генерал Кантарджиево, с. Звездица, с. Приселци и гр. Варна, област Варна;
 69. „ИТК – Цанкови“ ЕООД, ЕИК 6510265393 – 2 дка винени лозя, 5 дка десертни лозя и 5 дка маточни лозя в с. Мечка, област Русе;
 70. „Йори“ ЕООД, ЕИК 102686517 – 311 дка винени лозя в с. Просеник и с. Ръжица, област Бургас;
 71. „Камер Селект“ ЕООД, ЕИК 128515263 – 598 дка винени лозя в с. Победа и с. Челник, област Ямбол;
 72. „Каньон Парк“ ЕООД, ЕИК 105548884 – 65 дка винени лозя в с. Градец и с. Боровица, област Видин;
 73. „Карабунар Ленд“ ООД, ЕИК 131230045 – 415 дка винени лозя в с. Карабунар и с. Виноградец, област Пазарджик;
 74. „Карнъка – Никола Щипков“ ЕТ, ЕИК 201177549 – 78 дка винени лозя в с. Житница, област Пловдив;
 75. Кооперация „ЛВК „Винарска изба Брестовица““, ЕИК 000435668 – 51 дка винени лозя в с. Марково и с. Брестовица, област Пловдив;
 76. Кооперация „ЗК „Горица““, ЕИК 812118904 – 135 дка винени лозя в с. Горица, област Бургас;
 77. Кооперация „ЗПК „Несебър““, ЕИК 812180674 – 78 дка винени лозя в с. Тънково, област Бургас;
 78. Кооперация „ЗПК 3-ти Април“ – 2 626 дка винени лозя в с. Коларово и с. Доситеево, област Хасково;
 79. Кооперация „ЗПТ „Александър Стамболийски““, ЕИК 112043416 – 766 дка винени лозя в с. Виноградец и с. Славовица, област Пазарджик;
 80. Кооперация „ЗКПУ „Коларово““, ЕИК 836149324 – 1 616 дка винени лозя в с. Доситеево, с. Рогозиново, с. Коларово и с. Богомил, област Хасково;
 81. Кооперация „ППЗК „Тополовски проход““, ЕИК 825238184 – 1 175 дка винени лозя в с. Тополово, област Пловдив;
 82. „Красимира Костова – Мира“ ЕТ, ЕИК 811113750 – 971 дка винени лозя в с. Долно Спанчево, с. Лехово, с. Марино поле и с. Чучулигово, област Благоевград;
 83. „Лозина естейт и уайн селлар“ АД, ЕИК 102817379 – 204 дка винени лозя в гр. Каблешково и гр. Поморие, област Бургас;
 84. „Любимец 02“ ЕООД, ЕИК 115249720 – 150 дка винени лозя в с. Любимец, област Пловдив;
 85. „Любис“ ЕООД, ЕИК 102909429 – 58 дка винени лозя и 10 дка десертни лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 86. Манастир „Рождество Богородично“, ЕИК 176411539 – 30 дка в с. Рожен, област Благоевград;
 87. „Мерло 7777“ ЕООД, ЕИК 203352247 – 119 дка винени лозя в с. Долно Линево, област Монтана;
 88. „Младенова изба“ ЕООД, ЕИК – 1 146 дка винени лозя в с. Старо село и гр. Тутракан, област Силистра;
 89. „МПИ“ АД, ЕИК 205141067 – 291 дка винени лозя в с. Каравелово и с. Московец, област Пловдив;
 90. „Партнер 1916“ ЕООД, ЕИК 175003246 – 110 дка винени лозя в с. Малко Търново, област Стара Загора;
 91. „ПМ Груп – 7“ ЕООД, ЕИК 203410622 – 185 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 92. „Рубин Станево“ ЕООД, ЕИК 202757958 – 1 393 дка винени лозя в с. Станево и с. Долно Линево, област Монтана;
 93. „Санрайс“ ООД, ЕИК 103616233 – 1 436 дка винени лозя в с. Игнатиево, с. Припек и с. Слънчево, област Варна;
 94. „Сиена 2000“ АД, ЕИК 121907386 – 302 дка винени лозя в с. Млада гвардия, област Варна;
 95. „Сийуайнс Спирит“ АД, ЕИК 203328730 – 14 дка винени лозя в с. Сива река, област Хасково;
 96. „Симента“ ЕООД, ЕИК 201433106 – 492 дка винени лозя и 127 дка маточни лозя в с. Златна нива, с. Калугерица, с. Стан, гр. Каспичан и гр. Нови пазар, област Шумен и с. Тънково, област Хасково;
 97. „Совата – 2004“ ЕООД, ЕИК 104627866 – 1 284 дка винени лозя в с. Совата, област Велико Търново;
 98. „Сортоизпитване – Сунгурларе“ ЕООД, ЕИК 102634584 – 761 дка в с. Аспарухово, с. Екзарх Антимово и с. Славянци, област Бургас;
 99. „Стархо СО“ ЕООД, ЕИК 825362431 – 185 дка винени лозя в с. Нови извор и с. Брестовица, област Пловдив;
 100. „Стефанка Димова Грозева“ ЕТ, ЕИК 126634030 – 354 дка винени лозя в с. Коларово, област Хасково;
 101. „Тера – 95“ ЕООД, ЕИК 126148742 – 1 740 дка винени лозя с. Коларово, с. Оряхово и гр. Любимец, област Хасково;
 102. „Тера Ленд“ ЕООД, ЕИК 203364018 – 272 дка винени лозя в с. Станево, област Монтана;
 103. „Тихомир Костадинов“ ЕТ, ЕИК 106527327 – 107 дка винени лозя в с. Веслец, област Враца;
 104. „Тракия Антик“ ЕООД, ЕИК 115784705 – 99 дка десертни лозя в с. Върбен, област Пловдив;
 105. „Фрукт Продукт“ ЕООД, ЕИК 160113217 – 104 дка винени лозя и 17 дка десертни лозя в с. Върбен и в с. Старо Железаре, област Пловдив;
 106. „Христомир Карапанов“ ЕТ, ЕИК 040532356 – 1 000 дка винени лозя в гр. Плевен, област Плевен;
 107. „Чубуров“ ЕООД, ЕИК 7003015389 – 25 дка винени лозя в с. Мечка, област Русе;
 108. „Шато Авли“ ООД, ЕИК 119637510 – 335 дка винени лозя в с. Глушник, област Сливен;
 109. „Шато Венчан“ ООД, ЕИК 202840293 – 21 дка винени лозя в с. Венчан, област Варна;
 110. „Шато Рогошев“ ООД, ЕИК 123063270 – 147 дка винени лозя в с. Средно градище, с. Горно Белово и гр. Чирпан, област Стара Загора;
 111. „Шато Шивачево“ ЕООД, ЕИК 119669604 – 889 дка винени лозя в с. Шивачево, област Сливен;
 112. ЗП Айше Ахмед Иса – 200 дка винени лозя в с. Просеник и с. Разбойна, област Бургас;
 113. ЗП Анести Тодоров Нейчев – 21 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 114. ЗП Асен Йорданов Шопов – 15 дка винени лозя и 55 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 115. ЗП Бистра Емилова Косталова – 79 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 116. ЗП Валентин Велиславов Максимов – 52 дка винени лозя в с. Долно Линево, област Монтана;
 117. ЗП Валентин Рангелов Найденов – 19 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 118. ЗП Валентин Сарандиев Ангелов – 106 дка винени лозя в с. Димитровче, област Хасково;
 119. ЗП Велислав Видолов Пачев – 98 дка винени лозя в с. Паничери, област Пловдив;
 120. ЗП Георги Борисов Андреев – 10 дка винени и 45 дка десертни лозя в с. Брестовица и гр. Перущица, област Пловдив;
 121. ЗП Георги Минчев Кушелиев – 7 дка винени лозя и 47 дка десертни лозя в с. Белица, област Хасково;
 122. ЗП Георги Стоянов Янев – 58 дка винени лозя и 3 дка десертни лозя в с. Кошарица, област Бургас;
 123. ЗП Горан Стоянов Тодоров– 42 дка винени лозя в с. Тънково, област Бургас;
 124. ЗП Даниел Георгиев Радев – 107 дка винени лозя в с. Смирненци, област Хасково;
 125. ЗП Джанко Николов Танев – 106 дка винени лозя в гр. Плевен, област Плевен;
 126. ЗП Димитър Атанасов Севастиянов – 10 дка винени лозя и 300 дка маточни лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 127. ЗП Димитър Георгиев Димитров – 48 дка винени лозя в с. Порой и с. Гълъбец, обл. Бургас;
 128. ЗП Димитър Иванов Тръндев – 126 дка винени лозя и 20 дка десертни лозя в с. Белица и гр. Любимец, област Хасково;
 129. ЗП Димитър Панайотов Пилонтов – 42 дка винени лозя в с. Каменар и гр. Поморие, област Бургас;
 130. ЗП Димитър Янчев Иванов – 76 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 131. ЗП Димо Иванов Боянов – 80 дка винени лозя в с. Коларово, област Хасково;
 132. ЗП Еленка Иванова Димова – 52 дка винени лозя в с. Коларово и с. Овчарово, област Хасково;
 133. ЗП Емилия Димитрова Жавова – 222 дка винени лозя в с. Извор, област Бургас;
 134. ЗП Емин Хюсни Емин – 73 дка винени лозя в с. Просеник, с. Разбойна и с. Ръжица, област Бургас;
 135. ЗП Замрян Желязков Ушев – 90 дка винени лозя в с. Искра, област Пловдив;
 136. ЗП Иван Димитров Гюров – 37 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 137. ЗП Иван Енев Парашкевов – 71 дка винени лозя и 19 дка десертни лозя в гр. Поморие и гр. Каблешково, обл. Бургас;
 138. Иван Любенов Варадинов – 11 дка винени лозя и 13 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 139. ЗП Иван Минков Минков – 66 дка винени лозя в с. Васил Левски и с. Каравелово, област Пловдив;
 140. ЗП Ивелина Андонова Стефанова – 17 дка винени лозя;
 141. ЗП Исмигюл Летиф Халил – 56 дка винени лозя в с. Просеник, с. Разбойна и с. Ръжица, област Бургас;
 142. ЗП Йордан Ангелов Шарков – 2 дка винени лозя и 14 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 143. ЗП Йордан Георгиев Стамболов – 139 дка винени лозя в с. Драбишна, с. Славеево и гр. Ивайловград, област Хасково;
 144. ЗП Красимир Димитров Патишанов – 30 дка винени лозя и 120 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 145. ЗП Красимир Димов Киров – 6 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 146. ЗП Красимир Милтиядов Костадинов – 96 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 147. ЗП Любомир Георгиев Билев – 28 дка винени лозя и 12 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 148. ЗП Маргарита Душева Дечева – 44 дка винени лозя в с. Просеник, с. Разбойна и с. Ръжица, област Бургас;
 149. ЗП Мария Костадинова Панчова – 128 дка десертни лозя в с. Найден Герово, област Пловдив;
 150. ЗП Мехмет Селчук Елмаз – 225 дка винени лозя в с. Разбойна, област Бургас;
 151. ЗП Минчо Борисов Майсторов – 139 дка винени лозя и 35 дка десертни лозя в с. Драгоево, област Шумен;
 152. ЗП Младен Николов Карастоянов – 157 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 153. ЗП Мустафа Салим Емин – 19 дка винени лозя и 5 дка десертни лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 154. ЗП Начо Иванов Ангелов – 113 дка винени лозя в гр. Сунгурларе, област Бургас;
 155. ЗП Нейчо Желев Нейчев – 43 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 156. ЗП Никола Аврамов Аврамов – 70 дка винени лозя в с. Кошарица, област Бургас;
 157. ЗП Николай Ангелов Добрев – 149 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 158. ЗП Николай Здравков Христов – 500 дка винени лозя в с. Отец Паисиево, област Пловдив;
 159. ЗП Павел Евгениев Янков – 12 дка десертни лозя в гр. Стамболийски, област Пловдив;
 160. ЗП Пенка Атанасова Стрезова – 145 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 161. ЗП Петър Георгиев Златанов – 26 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 162. ЗП Петър Динов Динов – 1 дка винени лозя в с. Йоглав, област Ловеч;
 163. ЗП Радко Иванов Демирев – 14 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 164. ЗП Радостина Василева Николова – 18 дка винени лозя в гр. Каблешково, област Бургас;
 165. ЗП Райчо Иванов Пантайлемонов – винени лозя в с. Царичино и гр. Каварна, област Добрич;
 166. ЗП Ренгин Мюмюн Ферад – 227 дка винени лозя в с. Разбойна, област Бургас;
 167. ЗП Росен Николов Грозев – 134 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 168. ЗП Росен Стоянов Георгиев – 19 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 169. ЗП Росица Петкова Стоева – 263 дка винени лозя в с. Иречеково, област Ямбол;
 170. ЗП Румен Юлиянов Георгиев – 75 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 171. ЗП Сали Билял Билял – 131 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 172. ЗП Светозар Янков Кавърджиев – 24 дка десертни лозя в с. Найден Герово, област Пловдив;
 173. ЗП Спас Рангелов Портев – 8 дка винени лозя и 27 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 174. ЗП Стамен Неделчев Неделчев – 300 дка десертни лозя в с. Каменар, област Бургас;
 175. ЗП Станимир Илиев Лимберов– 25 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 176. ЗП Станислав Петков Загорчев – 153 дка винени лозя в с. Росеново и гр. Черноморец, област Бургас;
 177. ЗП Стефан Паскалев Кокинов – 211 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 178. ЗП Стоян Андонов Николов – 20 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 179. ЗП Стоян Димитров Попов – 101 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 180. ЗП Татяна Георгиева Петкова – 13 дка винени лозя в гр. Плевен, област Плевен;
 181. ЗП Тонка Димитрова Димова – 37 дка винени лозя в с. Коларово и с. Овчарово, област Хасково;
 182. ЗП Хатче Юсеин Билял – 14 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 183. ЗП Христо Димитров Гочев – 47 дка винени лозя и 49 дка десертни лозя в с. Страцин, област Бургас;
 184. ЗП Шабан Али Сафи – 5 дка винени лозя в с. Куклен, област Пловдив;
 185. ЗП Юлиян Василев Мадевов – 102 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 186. ЗП Яни Тодоров Петев – 39 дка десертни лозя в с. Страцин и с. Бата, област Бургас;
 187. ЗП Янка Христонова Варналиева – 33 дка винени лозя в с. Иваново, област Хасково;
 188. адв. Ивана Георгиева Мурджева;
 189. агр. Иван Благоев Костов;
 190. агр. Иван Емилов Иванов;
 191. агр. Красимир Павлов Патишанов;
 192. агр. Росица Христова Симеонова;
 193. Любен Спасов Радев