1. „Аграрен университет“, гр. Пловдив, ЕИК 000455464;
 2. „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен, ЕИК 114537755;
 3. проф. д.н. Венелин Ройчев Ройчев – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 4. проф. д-р Светла Димитрова Янчева – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 5. проф. д-р Иван Димитров Пенов – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 6. проф. д-р Иван Дянков Пачев – „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен;
 7. проф. д-р Кирил Тодоров Попов – „Лесотехнически университет“;
 8. проф. д-р Мирослав Найденов Иванов – „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен;
 9. проф. Д-р Димитър Николов Николов – „Нов български университет“;
 10. доц. д-р Ангел Стойчев Иванов – „Аграрен университет“, гр. Пловдив;
 11. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Димитрова – „Институт по лозарство и винарство“, гр. Плевен;
 12. гл. ас. д-р Десислава Георгиева Тотева – „Институт по аграрна икономика“;
 13. „Бургаска Южночерноморска“ регионална лозаро-винарска камара“, ЕИК 206018128;
 14. Регионална лозаро-винарска камара „Пирин“, ЕИК 101687395;
 15. „Черноморска“ регионална лозаро-винарска камара, ЕИК 103603150;
 16. „Югоизточна тракийска“ регионална лозаро-винарска камара, ЕИК 119601560 – 31 000 дка;
 17. „Агродес АА“ ООД, ЕИК 202481666 – 295 дка винени лозя в с. Българево, област Добрич;
 18. „Агродрип“ ООД, ЕИК 200467810 – 103 дка десертни лозя в с. Милево, област Пловдив;
 19. „Агро Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 201365783 – 299 дка винени лозя в с. Тодоричене и с. Петревене, област Ловеч;
 20. „Агромаги“ ЕООД, ЕИК 204484038 – 15 дка винени лозя в с. Долно Линево, област Монтана;
 21. „Агро Мотив“ ООД, ЕИК 205474980 – 100 дка винени лозя в с. Комощица, област Монтана;
 22. „Агропрогрес“ ООД, ЕИК 101637459 – 218 дка винени лозя в с. Виногради и с. Хърсово, област Благоевград;
 23. „Агросток“ ЕООД, ЕИК 175228499 – 120 дка винени лозя в с. Неговановци, област Видин;
 24. „Агротранс – Монтана“ ЕООД, ЕИК 111559020 – 220 дка винени лозя в с. Безденица и с. Долна Рикса, област Монтана;
 25. „Агрофитнес“ ЕООД, ЕИК 202354058 – 142 дка винени лозя в с. Боровци, област Монтана;
 26. „Айвиленд“ ЕООД, ЕИК 200920495 – 120 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 27. „Аква Агро Системс“ ЕООД, ЕИК 200703627 – 141 дка винени лозя в с. Рогош, област Пловдив;
 28. „Албена Симеонова 1“ ЕООД, ЕИК 114631877 – 270 дка винени лозя и 20 дка десертни лозя в с. Любеново, област Плевен;
 29. „Александрово Винеярдс“ ЕООД, ЕИК 203346098 – 572 дка винени лозя в с. Александрово, с. Оряхово и с. Стамболово, област Хасково;
 30. „АМВ – Агро“ ООД, ЕИК 040088031 – 68 дка винени лозя, 40 дка десертни лозя и 120 дка маточни лозя в с. Злати трап, с. Куклен и гр. Първомай, област Пловдив и с. Вресово, област Бургас;
 31. „Анхеало – 91 Младен Върбанов“ ЕТ, ЕИК 102857288 – 225 дка винени лозя и 55 дка десертни лозя в с. Каменар и гр. Поморие, област Бургас;
 32. „Аржил“ АД, ЕИК 115870595 – 868 дка винени лозя в с. Старо Железаре и с. Винарово, област Пловдив;
 33. „АСЕ“ ЕООД, ЕИК 111558573 – 375 дка винени лозя в с. Мокреш, с. Станево и гр. Лом, област Монтана;
 34. „Ахинора Уайнс“ ЕООД, ЕИК 207059373 – 88 дка винени лозя в с. Селановци, област Враца;
 35. „Белоградец“ ООД, ЕИК 103906222 – 535 дка винени лозя в с. Белоградец и с. Здравец, област Шумен;
 36. „Бен Хън Агро“ ООД, ЕИК 105566945 – 677 дка винени лозя в с. Ново село, област Видин;
 37. „Биовинарна Орбелус“ ЕАД, ЕИК 203813242 – 230 дка в с. Кромидово, с. Капатово, с. Хърсово и с. Марикостиново, област Благоевград;
 38. „Био-Христ“ ЕООД, ЕИК 121766117 – 600 дка винени лозя в с. Церова кория, област Велико Търново;
 39. „Бонев – С – 2018“ ЕООД, ЕИК 205308388 – 221 дка винени лозя в с. Старосел и гр. Хисаря, област Пловдив;
 40. „Бонония Естейт“ ООД, ЕИК 201666651 – 1 272 дка винени лозя в с. Гомотарци и с. Кошава, област Видин;
 41. „Брайт Калърс“ ООД, ЕИК 203658589 – 300 дка винени лозя в с. Флорентин, с. Неговановци и с. Градец, област Видин;
 42. „Булагропром“ ЕООД, ЕИК 203143393 – 468 дка винени лозя в с. Гривица, област Плевен;
 43. „Булунипро“ ООД, ЕИК 201268106 – 222 дка винени лозя в с. Подем, област Плевен и с. Станево, област Монтана;
 44. „Бургозоне“ ЕООД, ЕИК 106592271 – 1 000 дка винени лозя в с. Лесковец и гр. Оряхово, област Враца;
 45. „Бългериън Уайн Индъстри“ АД, ЕИК 203606927 – 1 733 дка винени лозя в с. Коларово и с. Овчарово, област Хасково;
 46. „Веслец 17“ ЕООД, ЕИК 204792317 – 73 дка винени лозя в с. Веслец, област Враца;
 47. „Винагро“ ООД, ЕИК 175381413 – 40 дка винени лозя в с. Карагеоргиево, област Бургас;
 48. „Винарна Лопушна“ АД, ЕИК 111552143 – 375 дка винени лозя в с. Горно Церовене, с. Безденица и с. Вирове, област Монтана;
 49. „Винарска изба 2002 Каблешково“ ООД, ЕИК 102857174 – 426 дка винени лозя в с. Медово, с. Лъка, с. Дъбник, с. Александрово, гр. Каблешково и гр. Ахелой, област Булгас;
 50. „Винарска изба Логодаж“ ООД, ЕИК 811191276 – 562 дка винени лозя в с. Генерал Тодоров и с. Склаве, област Благоевград;
 51. „Винарска изба Кайнарджа“ ООД, ЕИК 200710283 – 102 дка винени лозя в с. Кайнарджа, област Силистра;
 52. „Винарска къща Мизия“ АД, ЕИК 114113361 – 660 дка винени лозя в с. Ореховица, област Плевен;
 53. „Винарско имение Любимец“ ЕООД, ЕИК 115115645 – 283 дка винени лозя в с. Георги Добрево, област Хасково;
 54. „Винарско имение Санта Сара“ АД, ЕИК 102243774 – 267 дка винени лозя в с. Горица, област Бургас;
 55. „Винекс – Славянци“ АД, ЕИК 102073336 – 5 199 дка винени лозя в с. Аспарухово, с. Грозден, с. Есен, с. Житосвят, с. Искра, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево, с. Подвис, с. Раклица, с. Славянци, с. Черница, с. Чубра и гр. Сунгурларе, област Бургас;
 56. „Винен Жокер“ ЕООД, ЕИК 201028264 – 68 дка винени лозя в с. Коларово, област Хасково;
 57. „Вини“ ЕООД, ЕИК 103704330 – 110 дка винени лозя и 5 дка десертни лозя в с. Венчан, област Варна;
 58. „Вино Плюс“ ЕООД, ЕИК 203862563 – 39 дка винени лозя в с. Тънково и с. Стамболово, област Хасково;
 59. „Винпром Свищов“ АД, ЕИК 000110824 – 1600 дка винени лозя в с. Българско сливово, област Велико Търново;
 60. „Ви Пи Органика“ ЕООД, ЕИК 203516351 – 149 дка винени лозя и 175 дка десертни лозя в с. Комощица, област Монтана;
 61. „ВК Борида“ ЕООД, ЕИК 201552733 – 40 дка винени лозя в с. Малко Търново, област Стара Загора;
 62. „ВНН – 2016“ ООД, ЕИК 205473863 – 367 дка винени лозя в с. Злати войвода, област Сливен;
 63. „Георгиев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 128044135 – 300 дка винени лозя в с. Кабиле, с. Дражево и с. Хаджидимитрово, област Ямбол;
 64. „Голден Грейп“ ООД, ЕИК 103762569 – 603 дка винени лозя в с. Венчан, област Варна;
 65. „Голдън Фрут“ ООД, ЕИК 106579402 – 308 дка винени лозя в с. Славотин и гр. Мизия, област Враца;
 66. „Горчивка“ ЕООД, ЕИК 104627503 – 800 дка винени лозя в с. Совата, област Велико Търново;
 67. „Давирео“ ЕООД, ЕИК 103600987 – 121 дка винени лозя и 18 дка десертни лозя в с. Лозенец, област Бургас;
 68. „ДА Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 175077606 – 768 дка винени лозя в с. Върбица, с. Горни Дъбник, с. Петърница и с. Садовец, област Плевен;
 69. „Джинвира“ ООД, ЕИК 205091753 – 34 дка винени лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 70. „Дивес плюс“ ЕООД, ЕИК 813043949 – 300 дка винени лозя в с. Китен, област Варна;
 71. „Домейн Мизия 2009“ ООД, ЕИК 200745448 – 321 дка винени лозя в гр. Мизия, област Враца;
 72. „Домейн Юстина“ ЕООД, ЕИК 160066590 – 452 дка винени лозя в с. Устина, област Пловдив;
 73. „Дражево“ ЕООД, ЕИК 204231120 – 264 дка винени лозя в с. Дражево и с. Хаджидимитрово, област Ямбол;
 74. „Драция“ ЕООД, ЕИК 118043216 – 1146 дка в с. Старо село и гр. Тутракан, област Силистра;
 75. „Еагър“ ЕООД, ЕИК 202942533 – 82 дка винени лозя в с. Гюльовца, област Бургас;
 76. „Златен Рожен“ ЕООД“ ЕООД, ЕИК 101731233 – 225 дка винени лозя в с. Капатово, област Благоевград;
 77. „Ийст Агро – Григор Григоров“ ЕТ, ЕИК 103291081 – 371 дка винени лозя в с. Генерал Кантарджиево, с. Звездица, с. Приселци и гр. Варна, област Варна;
 78. „ИТК – Цанкови“ ЕООД, ЕИК 6510265393 – 2 дка винени лозя, 5 дка десертни лозя и 5 дка маточни лозя в с. Мечка, област Русе;
 79. „Йори“ ЕООД, ЕИК 102686517 – 311 дка винени лозя в с. Просеник и с. Ръжица, област Бургас;
 80. „Камер Селект“ ЕООД, ЕИК 128515263 – 598 дка винени лозя в с. Победа и с. Челник, област Ямбол;
 81. „Каньон Парк“ ЕООД, ЕИК 105548884 – 65 дка винени лозя в с. Градец и с. Боровица, област Видин;
 82. „Карабунар Ленд“ ООД, ЕИК 131230045 – 415 дка винени лозя в с. Карабунар и с. Виноградец, област Пазарджик;
 83. „Карнъка – Никола Щипков“ ЕТ, ЕИК 201177549 – 78 дка винени лозя в с. Житница, област Пловдив;
 84. Кооперация „ЛВК „Винарска изба Брестовица““, ЕИК 000435668 – 51 дка винени лозя в с. Марково и с. Брестовица, област Пловдив;
 85. Кооперация „ЗК „Горица““, ЕИК 812118904 – 135 дка винени лозя в с. Горица, област Бургас;
 86. Кооперация „ЗПК „Несебър““, ЕИК 812180674 – 78 дка винени лозя в с. Тънково, област Бургас;
 87. Кооперация „ЗПК 3-ти Април“ – 2 626 дка винени лозя в с. Коларово и с. Доситеево, област Хасково;
 88. Кооперация „ЗПТ „Александър Стамболийски““, ЕИК 112043416 – 766 дка винени лозя в с. Виноградец и с. Славовица, област Пазарджик;
 89. Кооперация „ЗКПУ „Коларово““, ЕИК 836149324 – 1 616 дка винени лозя в с. Доситеево, с. Рогозиново, с. Коларово и с. Богомил, област Хасково;
 90. Кооперация „ППЗК „Тополовски проход““, ЕИК 825238184 – 1 175 дка винени лозя в с. Тополово, област Пловдив;
 91. „Красимира Костова – Мира“ ЕТ, ЕИК 811113750 – 971 дка винени лозя в с. Долно Спанчево, с. Лехово, с. Марино поле и с. Чучулигово, област Благоевград;
 92. „Ловико Лозари“ АД, ЕИК 131068107 – 350 дка винени лозя в с. Коевци и с. Бяла река, област Велико Търново;
 93. „Лозина естейт и уайн селлар“ АД, ЕИК 102817379 – 204 дка винени лозя в гр. Каблешково и гр. Поморие, област Бургас;
 94. „Любимец 02“ ЕООД, ЕИК 115249720 – 150 дка винени лозя в с. Любимец, област Пловдив;
 95. „Любис“ ЕООД, ЕИК 102909429 – 58 дка винени лозя и 10 дка десертни лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 96. Манастир „Рождество Богородично“, ЕИК 176411539 – 30 дка в с. Рожен, област Благоевград;
 97. „Мерло 7777“ ЕООД, ЕИК 203352247 – 119 дка винени лозя в с. Долно Линево, област Монтана;
 98. „Младенова изба“ ЕООД, ЕИК – 1 146 дка винени лозя в с. Старо село и гр. Тутракан, област Силистра;
 99. „МПИ“ АД, ЕИК 205141067 – 291 дка винени лозя в с. Каравелово и с. Московец, област Пловдив;
 100. „Новите лозя“ ООД, ЕИК 206114653 – 38 дка винени лозя в с. Арбанаси, област Велико Търново;
 101. „Оникс Агро“ ЕООД, ЕИК 204022213 – 7 дка винени лозя в гр. Лясковец, област Велико Търново;
 102. „Партнер 1916“ ЕООД, ЕИК 175003246 – 110 дка винени лозя в с. Малко Търново, област Стара Загора;
 103. „ПМ Груп – 7“ ЕООД, ЕИК 203410622 – 185 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 104. Раковишки манастир „Света Троица“, ЕИК 105590239 – 29 дка винени лозя в с. Ново село, област Видин;
 105. „Реклин Агро“ ЕООД, ЕИК 175054568 – 69 дка винени лозя в с. Руска Бела, област Враца;
 106. „Рила Винеа“ ЕООД, ЕИК 202807489 – 27 дка винени лозя в гр. Рила, област Благоевград;
 107. „Рилска изба“ ЕООД, ЕИК 204233349 – 14 дка винени лозя в гр. Рила и с. Смочево, област Благоевград;
 108. „Рубин Станево“ ЕООД, ЕИК 202757958 – 1 393 дка винени лозя в с. Станево и с. Долно Линево, област Монтана;
 109. „Санрайс“ ООД, ЕИК 103616233 – 1 436 дка винени лозя в с. Игнатиево, с. Припек и с. Слънчево, област Варна;
 110. „Сиена 2000“ АД, ЕИК 121907386 – 302 дка винени лозя в с. Млада гвардия, област Варна;
 111. „Сийуайнс Спирит“ АД, ЕИК 203328730 – 14 дка винени лозя в с. Сива река, област Хасково;
 112. „Симента“ ЕООД, ЕИК 201433106 – 492 дка винени лозя и 127 дка маточни лозя в с. Златна нива, с. Калугерица, с. Стан, гр. Каспичан и гр. Нови пазар, област Шумен и с. Тънково, област Хасково;
 113. „Скай Клуб“ ЕООД, ЕИК 130884730 – 294 дка винени лозя и 7 дка маточни лозя в с. Типченица, област Враца;
 114. „Совата – 2004“ ЕООД, ЕИК 104627866 – 1 284 дка винени лозя в с. Совата, област Велико Търново;
 115. „Сортоизпитване – Сунгурларе“ ЕООД, ЕИК 102634584 – 761 дка в с. Аспарухово, с. Екзарх Антимово и с. Славянци, област Бургас;
 116. „Стархо СО“ ЕООД, ЕИК 825362431 – 185 дка винени лозя в с. Нови извор и с. Брестовица, област Пловдив;
 117. „Стефанка Димова Грозева“ ЕТ, ЕИК 126634030 – 354 дка винени лозя в с. Коларово, област Хасково;
 118. „Сън Винтидж – Петьо Бошнаков“ ЕТ, ЕИК 148084499 – 60 дка винени лозя в с. Слънчево, област Варна;
 119. „Тера – 95“ ЕООД, ЕИК 126148742 – 1 740 дка винени лозя с. Коларово, с. Оряхово и гр. Любимец, област Хасково;
 120. „Тера Ленд“ ЕООД, ЕИК 203364018 – 272 дка винени лозя в с. Станево, област Монтана;
 121. „Тихомир Костадинов“ ЕТ, ЕИК 106527327 – 107 дка винени лозя в с. Веслец, област Враца;
 122. „Тракия Антик“ ЕООД, ЕИК 115784705 – 99 дка десертни лозя в с. Върбен, област Пловдив;
 123. „Фрукт Продукт“ ЕООД, ЕИК 160113217 – 104 дка винени лозя и 17 дка десертни лозя в с. Върбен и в с. Старо Железаре, област Пловдив;
 124. „Христомир Карапанов“ ЕТ, ЕИК 040532356 – 1 000 дка винени лозя в гр. Плевен, област Плевен;
 125. „Чубуров“ ЕООД, ЕИК 7003015389 – 25 дка винени лозя в с. Мечка, област Русе;
 126. „Шато Авли“ ООД, ЕИК 119637510 – 335 дка винени лозя в с. Глушник, област Сливен;
 127. „Шато Венчан“ ООД, ЕИК 202840293 – 21 дка винени лозя в с. Венчан, област Варна;
 128. „Шато Веслец“ ООД, ЕИК 205783292 – 170 дка винени лозя в с. Веслец, област Враца;
 129. „Шато Рогошев“ ООД, ЕИК 123063270 – 147 дка винени лозя в с. Средно градище, с. Горно Белово и гр. Чирпан, област Стара Загора;
 130. „Шато Шивачево“ ЕООД, ЕИК 119669604 – 889 дка винени лозя в с. Шивачево, област Сливен;
 131. ЗП Айше Ахмед Иса – 200 дка винени лозя в с. Просеник и с. Разбойна, област Бургас;
 132. ЗП Анести Тодоров Нейчев – 21 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 133. ЗП Асен Йорданов Шопов – 15 дка винени лозя и 55 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 134. ЗП Бистра Емилова Косталова – 79 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 135. ЗП Валентин Велиславов Максимов – 52 дка винени лозя в с. Долно Линево, област Монтана;
 136. ЗП Валентин Рангелов Найденов – 19 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 137. ЗП Валентин Сарандиев Ангелов – 106 дка винени лозя в с. Димитровче, област Хасково;
 138. ЗП Георги Борисов Андреев – 10 дка винени и 45 дка десертни лозя в с. Брестовица и гр. Перущица, област Пловдив;
 139. ЗП Георги Минчев Кушелиев – 7 дка винени лозя и 47 дка десертни лозя в с. Белица, област Хасково;
 140. ЗП Георги Стоянов Янев – 58 дка винени лозя и 3 дка десертни лозя в с. Кошарица, област Бургас;
 141. ЗП Горан Стоянов Тодоров– 42 дка винени лозя в с. Тънково, област Бургас;
 142. ЗП Даниел Георгиев Радев – 107 дка винени лозя в с. Смирненци, област Хасково;
 143. ЗП Джанко Николов Танев – 106 дка винени лозя в гр. Плевен, област Плевен;
 144. ЗП Димитър Атанасов Севастиянов – 10 дка винени лозя и 300 дка маточни лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 145. ЗП Димитър Георгиев Димитров – 48 дка винени лозя в с. Порой и с. Гълъбец, обл. Бургас;
 146. ЗП Димитър Иванов Тръндев – 126 дка винени лозя и 20 дка десертни лозя в с. Белица и гр. Любимец, област Хасково;
 147. ЗП Димитър Панайотов Пилонтов – 42 дка винени лозя в с. Каменар и гр. Поморие, област Бургас;
 148. ЗП Димитър Янчев Иванов – 76 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 149. ЗП Димо Иванов Боянов – 80 дка винени лозя в с. Коларово, област Хасково;
 150. ЗП Еленка Иванова Димова – 52 дка винени лозя в с. Коларово и с. Овчарово, област Хасково;
 151. ЗП Емилия Димитрова Жавова – 222 дка винени лозя в с. Извор, област Бургас;
 152. ЗП Емин Хюсни Емин – 73 дка винени лозя в с. Просеник, с. Разбойна и с. Ръжица, област Бургас;
 153. ЗП Замрян Желязков Ушев – 90 дка винени лозя в с. Искра, област Пловдив;
 154. ЗП Иван Димитров Гюров – 37 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 155. ЗП Иван Енев Парашкевов – 71 дка винени лозя и 19 дка десертни лозя в гр. Поморие и гр. Каблешково, обл. Бургас;
 156. Иван Любенов Варадинов – 11 дка винени лозя и 13 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 157. ЗП Иван Минков Минков – 66 дка винени лозя в с. Васил Левски и с. Каравелово, област Пловдив;
 158. ЗП Ивелина Андонова Стефанова – 17 дка винени лозя;
 159. ЗП Исмигюл Летиф Халил – 56 дка винени лозя в с. Просеник, с. Разбойна и с. Ръжица, област Бургас;
 160. ЗП Йордан Ангелов Шарков – 2 дка винени лозя и 14 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 161. ЗП Йордан Георгиев Стамболов – 139 дка винени лозя в с. Драбишна, с. Славеево и гр. Ивайловград, област Хасково;
 162. ЗП Красимир Димитров Патишанов – 30 дка винени лозя и 120 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 163. ЗП Красимир Димов Киров – 6 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 164. ЗП Красимир Милтиядов Костадинов – 96 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 165. ЗП Любомир Георгиев Билев – 28 дка винени лозя и 12 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 166. ЗП Маргарита Душева Дечева – 44 дка винени лозя в с. Просеник, с. Разбойна и с. Ръжица, област Бургас;
 167. ЗП Мария Костадинова Панчова – 128 дка десертни лозя в с. Найден Герово, област Пловдив;
 168. ЗП Мехмет Селчук Елмаз – 225 дка винени лозя в с. Разбойна, област Бургас;
 169. ЗП Минчо Борисов Майсторов – 139 дка винени лозя и 35 дка десертни лозя в с. Драгоево, област Шумен;
 170. ЗП Младен Николов Карастоянов – 157 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 171. ЗП Мустафа Салим Емин – 19 дка винени лозя и 5 дка десертни лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 172. ЗП Начо Иванов Ангелов – 113 дка винени лозя в гр. Сунгурларе, област Бургас;
 173. ЗП Нейчо Желев Нейчев – 43 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 174. ЗП Нейчо Желязков Желязков – 192 дка винени лозя и 12 дка десертни лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 175. ЗП Никола Аврамов Аврамов – 70 дка винени лозя в с. Кошарица, област Бургас;
 176. ЗП Николай Ангелов Добрев – 149 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 177. ЗП Николай Здравков Христов – 500 дка винени лозя в с. Отец Паисиево, област Пловдив;
 178. ЗП Павел Евгениев Янков – 12 дка десертни лозя в гр. Стамболийски, област Пловдив;
 179. ЗП Пенка Атанасова Стрезова – 145 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 180. ЗП Петър Георгиев Златанов – 26 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 181. ЗП Петър Динов Динов – 1 дка винени лозя в с. Йоглав, област Ловеч;
 182. ЗП Радко Иванов Демирев – 14 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 183. ЗП Радостина Василева Николова – 18 дка винени лозя в гр. Каблешково, област Бургас;
 184. ЗП Райчо Иванов Пантайлемонов – винени лозя в с. Царичино и гр. Каварна, област Добрич;
 185. ЗП Ренгин Мюмюн Ферад – 227 дка винени лозя в с. Разбойна, област Бургас;
 186. ЗП Росен Николов Грозев – 134 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 187. ЗП Росен Стоянов Георгиев – 19 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 188. ЗП Росица Петкова Стоева – 263 дка винени лозя в с. Иречеково, област Ямбол;
 189. ЗП Румен Юлиянов Георгиев – 75 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 190. ЗП Сали Билял Билял – 131 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 191. ЗП Светозар Янков Кавърджиев – 24 дка десертни лозя в с. Найден Герово, област Пловдив;
 192. ЗП Спас Рангелов Портев – 8 дка винени лозя и 27 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 193. ЗП Стамен Неделчев Неделчев – 300 дка десертни лозя в с. Каменар, област Бургас;
 194. ЗП Станимир Илиев Лимберов– 25 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 195. ЗП Станислав Петков Загорчев – 153 дка винени лозя в с. Росеново и гр. Черноморец, област Бургас;
 196. ЗП Стефан Паскалев Кокинов – 211 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 197. ЗП Стоян Андонов Николов – 20 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 198. ЗП Стоян Димитров Попов – 101 дка десертни лозя в с. Брестовица, област Пловдив;
 199. ЗП Татяна Георгиева Петкова – 13 дка винени лозя в гр. Плевен, област Плевен;
 200. ЗП Тонка Димитрова Димова – 37 дка винени лозя в с. Коларово и с. Овчарово, област Хасково;
 201. ЗП Хатче Юсеин Билял – 14 дка винени лозя в с. Гълъбец, област Бургас;
 202. ЗП Христо Димитров Гочев – 47 дка винени лозя и 49 дка десертни лозя в с. Страцин, област Бургас;
 203. ЗП Шабан Али Сафи – 5 дка винени лозя в с. Куклен, област Пловдив;
 204. ЗП Юлиян Василев Мадевов – 102 дка винени лозя в гр. Поморие, област Бургас;
 205. ЗП Яни Тодоров Петев – 39 дка десертни лозя в с. Страцин и с. Бата, област Бургас;
 206. ЗП Янка Христонова Варналиева – 33 дка винени лозя в с. Иваново, област Хасково;
 207. адв. Ивана Георгиева Мурджева;
 208. агр. Иван Благоев Костов;
 209. агр. Иван Емилов Иванов;
 210. агр. Красимир Павлов Патишанов;
 211. агр. Росица Христова Симеонова;
 212. Любен Спасов Радев
 213. Венцислава Лилянова Монева