Статистика по райони

Винени лозя 2020г.

Източен - Черноморски район

36464

ЗНП, площи в дка

46634

ЗГУ, площи в дка

56614

без ЗНП/ЗГУ, площи в дка

136712

общо за района в дка

Подбалкански - розова долина

24363

ЗНП, площи в дка

20665

ЗГУ, площи в дка

23862

без ЗНП/ЗГУ, площи в дка

68890

общо за района в дка

Северен - Дунавска равнина

16502

ЗНП, площи в дка

26443

ЗГУ, площи в дка

52217

без ЗНП/ЗГУ, площи в дка

95162

общо за района в дка

Югозападен - Долината на Струма

7009

ЗНП, площи в дка

12434

ЗГУ, площи в дка

14472

без ЗНП/ЗГУ, площи в дка

33824

общо за района в дка

Южен - Тракийска низина

74883

ЗНП, площи в дка

102590

ЗГУ, площи в дка

89565

без ЗНП/ЗГУ, площи в дка

267038

общо за района в дка

ОБЩО:

159221

ЗНП, площи в дка

207675

ЗГУ, площи в дка

234730

без ЗНП/ЗГУ, площи в дка

601626

общо за района в дка

Статистика по години

Данни на отдел "Агростатистика" към МЗГХ


2000г.

1604710

Общо винени лозя в дка

1459290

Общо реколтирани винени лозя в дка

2010г.

826750

Общо винени лозя в дка

490000

Общо реколтирани винени лозя в дка

2018г.

644000

Общо винени лозя в дка

313000

Общо реколтирани винени лозя в дка

2019г.

640012

Общо винени лозя в дка

301000

Общо реколтирани винени лозя в дка

2020г.

601626

Общо винени лозя в дка

0

Общо реколтирани винени лозя в дка