СПИСЪК НА КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ЛОЗИ ПО ЛОЗАРСКИ РАЙОНИ И ЛОЗАРСКИ ЗОНИ В ЕС

Наименование на сорта Произход Наименование на сорта на латиница Синоними Синоними на латиница Цвят на гроздето Северен район – Дунавска равнина Източен район- Черноморски Южен район – Тракийска низина Югозападен Долината на Струма Подбалкански – Розова долина
Лозарски зони в Европейския съюз C II C II C III а. C III а. C II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Агиоргитико Гърция Agiorgitiko червен разрешен разрешен разрешен
2 Албариньо Португалия Albarino, Alvarinho бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
3 Алеанико Италия Aglianico червен разрешен разрешен

 

 

4

 

Александрийски мискет

 

Египет

 

Muscat of Alexandria

Аалександрийски мускат, Москателон, Мускател де

Малага

Moscatellone, Moscatel de Malaga, Aleksandriiski

muskat

 

бял

 

разрешен

 

разрешен

 

разрешен

 

разрешен

 

разрешен

5 Алиготе Франция Aligote бял разрешен препоръчан разрешен разрешен разрешен
6 Аликант Франция Alicante червен разрешен разрешен разрешен
7 Аликант буше Франция Alicante Bouschet Аликант хенри буше Alicante Henri Bouschet червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
8 Анчелота Италия Ancellotta червен разрешен разрешен разрешен
9 Арне Италия Arneis бял разрешен разрешен разрешен
10 Асиртико Гърция Assyrtiko бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
11 Аурелиус Чехия Aurelius бял разрешен
12 Ахелой България Aheloi бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
13 Барбера Италия Barbera червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
14 Букет България Buket червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
15 Варненски мавруд България Varnenski mavrud червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
16 Василико Гърция Vasilico червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
17 Вердехо Испания Verdejo бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
18 Верментино Италия Vermentino бял разрешен разрешен разрешен
19 Вернача Италия Vernaccia бял разрешен разрешен разрешен разрешен
20 Виктория Румъния Viktoria бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
21 Виненка България Vinenka бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
22 Вионие Франция Viognier бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
23 Гаме де буз Франция Gamay de Bouze червен разрешен разрешен разрешен разрешен
24 Гаме ноар Франция Gamay Noir червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
25 Гамей Франция Gamey червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
26 Гаме фрео Франция Gamay Freaux червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
27 Гарганега Италия Garganega бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен

 

28

Гевюрцтраминер Италия Gewurtztraminer Траминер, Траминер розов Traminer, Traminer rose бял разрешен препоръчан разрешен разрешен разрешен
29 Гергана България Gergana бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
30 Гран ноар Франция Grand Noir червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
31 Гренаш Испания Grenache Гренаш ноар Grenache noir червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
32 Гренаш блан Испания Grenache Blanc бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
33 Гро Мансенг Франция Gros Manseng бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
34 Грюнер Велтлинер Австрия Gruner Veltliner бял разрешен разрешен разрешен разрешен Разрешен
35 Гъмза България Gamza Кадарка Kadarka червен препоръчан разрешен разрешен разрешен разрешен
36 Димят България Dimyаt Смедеревка Smederevka бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
37 Долчето Италия Dolcetto червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
38 Дорнфелдер Германия Dornfelder червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
39 Дружба България Drujba, Druzhba бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
40 Дунавска гъмза България Dunavska gamza червен препоръчан разрешен разрешен разрешен разрешен
41 Дунавски лазур България Dunavski lazur бял препоръчан разрешен разрешен разрешен разрешен
42 Евмолпия България Evmolpia Тракийски мавруд Thracian mavrud червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
43 Ежиодола Франция Egiodola червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
44 Екши кара Турция Eksi kara червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
45 Зарчин България Zarchin червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
46 Зелас България Зелас Татул Tatul червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен

 

47

Зинфандел

Италия,

Хърватия

Zinfandel Примитиво Primitivo червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
48 Инкроцио Манцони Италия Incrocio Manzoni бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
49 Иршой Оливер Унгария Irsai Oliver Мускат Оливър Muscat Oliver бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
50 Каберне Совиньон Франция Caberrnet Sauvignon червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
51 Каберне Фран Франция Cabernet Franc червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
52 Каберне Еидос Германия Cabernet Eidos червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
53 Каберне Волос Италия Cabernet Volos червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
54 Каладок Франция Caladoc червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
55 Камчия България Camchia бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
56 Каринян Испания Carignan червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
57 Карменер Франция Carmenere червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
58 Канайоло Италия Canaiolo червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
59 Керацуда България Keratsuda, Keratsouda бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
60 Кортезе Италия Cortese бял разрешен разрешен разрешен
61 Коломбар Франция Colombard бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
62 Кокорко България Cocorko Пополек Popolek бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
63 Корвина Италия Corvina червен разрешен разрешен разрешен разрешен
64 Малбек Франция Malbec Кот Cot червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
65 Ксиномавро Гърция Xinomavro Пополка Popolka червен разрешен разрешен разрешен
66 Куноаз Франция Counoise червен разрешен разрешен разрешен
67 Кукленски мавруд България Kuklenski mavrud червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
68 Лагреин Италия Lagrein червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
69 Мавруд България Mavrud Качивела, Каушанский Kachivela, Kaushanskii червен разрешен препоръчан препоръчан препоръчан разрешен
70 Макабео Испания Macabeo Виура Viura бял рaзрешен разрешен разрешен
71 Малвазия Гърция Malvasia бял разрешен разрешен разрешен
72 Марсан Франция Marsanne Ермитаж Hermitage бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
73 Марселан Франция Marselan червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
74 Мавродафни Гърция Mavrodaphni червен разрешен разрешен разрешен
75 Малагузия Гърция Malagousia бял разрешен разрешен разрешен
76 Москхофилеро Гърция Moschofilero розов разрешен разрешен разрешен
77 Мелник 82 България Melnik 82 червен разрешен разрешен препоръчан препоръчан разрешен
78 Мелник 1300 България Melnik 1300 Юбилеен 1300 Yubileen 1300 червен разрешен разрешен препоръчан препоръчан разрешен
79 Мелнишки рубин България Melnishki rubin червен разрешен разрешен препоръчан препоръчан разрешен
80 Мелон Франция Melon бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
81 Мерло Франция Merlot червен разрешен препоръчан препоръчан препоръчан разрешен
82 Мерло Хорус Италия Merlot Khorus червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
83 Мерло Кантус Италия Merlot Kanthus червен разрешен разрешен разрешен разрешен Разрешен
84 Мискет варненски България Misket varnenski Мускат Варненски Muskat varnenski бял разрешен препоръчан разрешен разрешен разрешен

 

85

Мискет врачански България Misket vrashanski

Твърда тамянка, Вражда

мискет

Tvarda tamianka, Vrazhda

misket

бял препоръчан разрешен разрешен разрешен разрешен
86 Мискет кайлъшки България Misket kailashki бял препоръчан разрешен разрешен разрешен разрешен
87 Мискет марковски България Misket markovski бял разрешен разрешен препоръчан разрешен разрешен
88 Мискет сандански България Мускат Сандански Muskat sandanski бял разрешен разрешен разрешен препоръчан разрешен
89 Мискет сунгурларски България Misket sungularski Сунгуларски мискет Sungurlarski misket бял разрешен препоръчан разрешен разрешен разрешен

 

 

90

 

Мискет червен

 

България

 

Misket cherven

Мискет, Карловски мискет, Брезовски мискет, Синя

теменугa

Misket, Karlovski misket, Brezovski misket, Sinya

temenuga

 

бял

 

препоръчан

 

препоръчан

 

препоръчан

 

разрешен

 

препоръчан

91 Молдова Румъния Moldova червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
92 Молинара Италия Molinara червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
93 Монтепулчиано Италия Montepulciano червен разрешен
94 Мурведр Франция Mourvedre червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
95 Мускатo джиало Италия Moscato Giallo бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
96 Мускат Отонел Франция Muscat Ottonel бял препоръчан препоръчан разрешен разрешен препоръчан
97 Мускадел Франция Muskadelе Бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
98 Мьониe Франция Meunier Пино Моние Pinot meunier червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
99 Мюлер тюргао Германия Muller Thurgau бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
100 Никополски мавруд България Nikopolski mavrud червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
101 Небиоло Италия Nebbiolo червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
102 Неро Д’авола Италия Nero d’avola червен разрешен разрешен разрешен разрешен
103 Орфей България Orfei бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
104 Паломино Испания Palomino бял разрешен разрешен разрешен
105 Палава Чехия Palava бял разрешен разрешен разрешен
106 Памид България Pamid червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
107 Папаска черна Турция Papaska Cherna червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
108 Парелада Испания Prelada бял разрешен разрешен разрешен
109 Перл дьо Ксаба Унгария Perle dе csaba Перла Perla бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
110 Пети вердо Франция Petit Verdot червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
111 Пети Mансенг Франция Petit Manseng бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
112 Педро Хименес Испания Pedro Himenez бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
113 Пикапол блан Франция Piquepoul blanc бял разрешен разрешен разрешен
114 Пикапол ноар Франция Piquepoul noir червен разрешен разрешен разрешен разрешен
115 Пикапол гри Франция Piquepoul gris розов разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
116 Пино блан Франция Pinot blanc бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
117 Пино гри Франция Pinot gris Пино гриджо Pinot grigio розов препоръчан препоръчан препоръчан разрешен препоръчан
118 Пино ноар Франция Pinot Noir Пино неро, Блаубургундер Pinot nero, Blauburgunder червен препоръчан разрешен препоръчан препоръчан препоръчан
119 Пино Моние Франция Pino Meunier червен разрешен разрешен разрешен разрешен
120 Пинотаж ЮАР Pinotage червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
121 Плевенски колорит България Plevenski kolorit червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
122 Пловдивска малага България Plovdivska malaga червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
123 Поморийски бисер България Pomoriiski biser бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
124 Просеко Италия Prosecco Глера Glera бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
125 Ранна мелнишка лоза България Ranna melnishka loza Мелник 55 Melnik 55 червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
126 Ребо Италия Rebo червен разрешен разрешен разрешен
127 Регент Германия Regent червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
128 Ризлинг български България Rizlink balgarski Ризлинг Riesling бял препоръчан разрешен разрешен разрешен препоръчан
129 Ризлинг италиански Италия Riesling italico Ризлинг Riesling бял препоръчан разрешен разрешен разрешен препоръчан
130 Ризлинг рейнски Германия Rheinriesling Ризлинг Riesling бял препоръчан разрешен разрешен разрешен препоръчан
131 Ркацители Грузия Rkatsiteli Рикат Rikat бял разрешен препоръчан разрешен разрешен препоръчан
132 Рондинела Италия Rondinella червен разрешен разрешен разрешен
133 Рондо Германия Rondo червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
134 Родитис Гърция Roditis бял разрешен разрешен разрешен
135 Рубин България Rubin Хибрид 141-13 Hybride 141-13 червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
136 Руен България Ruen червен разрешен разрешен разрешен разрешен
137 Русан Франция Roussanne бял разрешен разрешен Разрешен Разрешен Разрешен
138 Санджовезе Италия Sangiovese червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
139 Сагрантино Италия Sagrantino червен разрешен разрешен разрешен
140 Саперави Русия Saperavi червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
141 Семийон Франция Semillon бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
142 Сен Лоран Франция Saint Laurent червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
143 Сензо Франция Cinsaut червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
144 Септемврийски рубин България Septemvriiski rubin червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
145 Силванер Австрия Silvaner бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
146 Сира Франция Syrah Шираз Shiraz червен разрешен препоръчан препоръчан препоръчан препоръчан
147 Совиньон блан Франция Sauvignon Blanc бял разрешен препоръчан разрешен разрешен препоръчан
148 Совиньон гри Франция Sauvignon Gris бял разрешен препоръчан разрешен разрешен препоръчан
149 Совиньон Непис Италия Sauvignon Nepis бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
150 Совиньон Ритос Италия Sauvignon Rytos бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
151 Сорели Италия Soreli бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен

 

152

Среброструй България Srebrostrui бял разрешен разрешен разрешен

временно

разрешен

временно

разрешен

153 Сторгозия България Storgozia червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
154 Сусао Португалия Susao червен разрешен разрешен разрешен разрешен
155 Сунгурларски бисер България Sungularski biser бял разрешен препоръчан разрешен разрешен препоръчан

 

 

156

 

Тамянка

 

България

 

Tamyanka

Мускато бианко, Теменуга , Мускат пти грен Moscato bianko, Temenuga, Muscat blanc a petit grain

 

бял

 

разрешен

 

разрешен

 

разрешен

 

разрешен

 

разрешен

157 Танат Франция Tannat червен разрешен разрешен разрешен разрешен препоръчан
158 Темпранило Испания Tempranillo червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
159 Тибурен Франция Tibouren червен разрешен разрешен
160 Тинта Барока Португалия Tinta Barroca червен разрешен разрешен разрешен разрешен
161 Тинто Као Португалия Tinta Cao червен разрешен разрешен разрешен разрешен
162 Тракийска слава България Trakiiska slava червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен

 

163

Траминер Италия Traminer

Гевюрцтраминер, Траминер

розов

Gewürztraminer, Traminer

rose

бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
164 Токай фриулано Италия Tokai friulano бял разрешен
165 Торолдего Италия Toroldego Toroldego червен разрешен разрешен разрешен

 

166

Торонтес Аржентина Torontes

Малвация, Торонтел,

Москател де Австрия

Бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
167 Турига Насионал Португалия Touriga Nasional червен разрешен разрешен разрешен разрешен
168 Турига Франка Португалия Touriga Franca червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
169 Фетяска алба Румъния Fetyska alba бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
170 Фетяска негра Румъния Fetyska negra червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
171 Фетяска регала Румъния Fetyska regala бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
172 Фиано Италия Fiano бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
173 Фурминт Унгария Furmint бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
174 Харш Лавелю Унгария Harslevelu Липовина Lipovina бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
175 Хамбурски мискет Италия Muskat Hambourg червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
176 Хеброс България Hebros червен разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
177 Черноморски брилянт България Chernomorski briliant бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
178 Черноморски елексир България Chernomorski eleksir бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
179 Шасла Швейцария Chasselas бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
180 Шасла мискетова Франция Chasselas muscat Шасла мускатова Chasselas muscat бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
181 Шардоне Франция Chardonnay Пино Шардоне Pinot Chardonnay бял препоръчан препоръчан препоръчан разрешен разрешен
182 Шевка България Shevka червен разрешен разрешен разрешен разрешен препоръчан
183 Шенин Франция Chenin Шенин блан Chenin blanc бял разрешен разрешен разрешен разрешен разрешен
184 Широка мелнишка лоза България Shiroka melnishka loza Мелник Melnik червен разрешен разрешен препоръчан разрешен
185 Юни блан Италия Ugni blanc

Сент Емилийон, Требиано,

Кларет

Saint Emilion, Trebbiano,

Clairette

бял разрешен препоръчан разрешен разрешен препоръчан