Свържи се с нас

Росица Симеонова – Секретар

Тел: 0877666100

Сдружение с нестопанска цел
„Национално сдружение на българските лозари“

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4, ет. 1

Email: lozari.bg@abv.bg