Банкова сметка на „Национално сдружение на българските лозари“

ЕИК 206447686

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 4, ет. 1

 

IBAN: BG55STSA93000027866909

BIC: STSABGSF

„ДСК“ АД